Nghị quyết và Cuộc sống

Quốc Oai: Ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp

Hoàng Sơn 17/04/2024 - 15:23

Ngày 17-4, Huyện ủy Quốc Oai tổ chức hội nghị về kết quả thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 193 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị của huyện…

qo.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Văn

Thời gian qua, huyện Quốc Oai đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của tập thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về vị trí, vai trò và trách nhiệm chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; không ngừng nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, hiệu quả đối với công việc được giao.

Đến nay, toàn huyện đã có 100% cấp ủy, các tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ sinh hoạt chuyên đề, tiến hành nhận diện 25 biểu hiện vi phạm về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã nêu trong Chỉ thị số 24-CT/TU.

Quốc Oai kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực yếu; không chủ động, thiếu sáng tạo dẫn đến kém hiệu quả trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao… Huyện chủ động đối thoại với nhân dân, giải quyết đơn thư và các vấn đề bức xúc dân sinh; tập trung rà soát, giải quyết ngay các vụ việc cần xử lý theo thẩm quyền...

2qo.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai Nguyễn Trung Thành báo cáo việc triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Văn

Đối với công tác quản lý đất công tại các xã, thị trấn, huyện đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kiểm đếm tiến độ thực hiện và đạt một số kết quả bước đầu. Trọng tâm là thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thực hiện Nghị quyết 14 của Huyện ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất đai, xử lý vi phạm về đất đai trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”…

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Quốc Oai đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức về thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, về văn hóa công vụ, đạo đức công vụ theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU; tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và trách nhiệm trong xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện có hiệu quả đối với những nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai: Ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.