Kinh tế

Quận Hoàng Mai phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Hiền Thu 26/12/2023 - 13:37

Sáng 26-12, UBND quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách và phát động phong trào thi đua năm 2024.

img_5487.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, quận Hoàng Mai đã đạt được một số kết quả tích cực: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 18/18 chỉ tiêu đã được thành phố giao; kinh tế quận ước thực hiện tăng 10,74%, vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 105% dự toán. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm, cải cách hành chính được đẩy mạnh, các chương trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

img_5493.jpg
Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm phát động
phong trào thi đua năm 2024.

Phát động phong trào thi đua năm 2024, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đề nghị: Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024, các cấp, các ngành, UBND các phường, các đơn vị thuộc quận cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, với quyết tâm cao nhất, tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ.

Việc triển khai toàn bộ các kế hoạch năm 2024 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 của các ngành, lĩnh vực cần phải được hoàn thành trước ngày 31-12-2023 và cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ của từng đơn vị, báo cáo UBND quận trước ngày 10-1-2024, để UBND quận chỉ đạo, ban hành chương trình hành động triển khai các nhiệm vụ năm 2024.

Bên cạnh thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các đơn vị cần chọn ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhiệm vụ còn tồn tại, hạn chế trong năm 2023 đã được chỉ ra để tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét năm 2024. Cùng với đó, thực hiện các giải pháp quyết liệt để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo chỉ tiêu thành phố giao.

Nhấn mạnh tại kỳ họp thứ mười, HĐND quận khóa IV đã thông qua và quyết nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 nguồn ngân sách quận trên địa bàn quận với tổng số 185 dự án, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm yêu cầu chủ đầu tư, các phòng, ngành và UBND 14 phường tập trung quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch. Các phòng, ban, ngành và 14 phường cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường, trật tự xây dựng đô thị; tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức trên địa bàn các dự án chậm triển khai đã được HĐND thành phố chỉ ra và giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự xây dựng phát sinh; quyết tâm cao trong thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giải phóng mặt bằng...

Chủ tịch UBND quận Nguyễn Minh Tâm cũng lưu ý, các phòng, ban, ngành, UBND các phường tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàng Mai phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.