Cải cách hành chính

Quận Hai Bà Trưng hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch từ năm 1956 đến hết năm 2023

Đình Hiệp 30/05/2024 - 17:56

Chiều 30-5, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị triển khai “Hệ thống khai thác cơ sở dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết từ ngày 31-12-2021 trở về trước”.

thu-tuc-2.jpg
UBND quận tặng Giấy khen cho 8 tập thể có thành tích trong thực hiện dự án số hóa thủ tục hành chính. Ảnh: Đình Hiệp

Thực hiện Kế hoạch số 259/KH-UBND, ngày 19-11-2021 của UBND thành phố về số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực (từ ngày 31-12-2021 trở về trước) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành kế hoạch thực hiện rõ đến từng phòng, ban, 18 phường.

Ngày 27-3-2024, UBND quận đã cơ bản hoàn thành xong việc “số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết từ ngày 31-12-2021 trở về trước”. Đến nay, quận đã xây dựng xong Hệ thống khai thác cơ sở dữ liệu tại quận, sẵn sàng thực hiện đồng bộ với cơ sở dữ liệu về TTHC của thành phố, quốc gia khi có hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Phan Văn Phúc cho biết, quận Hai Bà Trưng là một trong những quận đầu tiên của thành phố đã thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch từ năm 1956 đến hết năm 2023. Để triển khai thực hiện các bước tích hợp dữ liệu với phần mềm 158 của Bộ Tư pháp, UBND quận đã chỉ đạo triển khai cấp tài khoản và phân quyền cho các công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc UBND 18 phường khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch hiện có của quận, phục vụ công tác chuyên môn, bảo đảm khi hoàn thành xong việc số hóa dữ liệu hộ tịch và tích hợp phần mềm của Bộ, các cán bộ, công chức có thể dễ dàng thao tác và khai thác dữ liệu ngay.

thu-tuc-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND quận Phan Văn Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Hiệp

Nhấn mạnh việc số hóa chưa từng có tiền lệ và quận đầu tiên thực hiện số hóa TTHC còn hiệu lực trên địa bàn thành phố, ông Phan Văn Phúc đề nghị, ngay sau hội nghị, các phòng chuyên môn, UBND 18 phường tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Trước mắt, cần tập trung quản lý việc khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, qua đó cải thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết TTHC, chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch hành chính.

thu-tuc-3.jpg
UBND quận tặng Giấy khen cho 11 cá nhân có thành tích trong thực hiện dự án số hóa thủ tục hành chính. Ảnh: Đình Hiệp

Đồng thời, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật thông tin trong kết nối đến “Cơ sở Dữ liệu về kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực” tại các đơn vị. Trong quá trình khai thác, sử dụng thường xuyên rà soát, kiểm tra, làm sạch, làm giàu thêm cơ sở dữ liệu bảo đảm theo quy định pháp luật về văn thư, lưu trữ và pháp luật chuyên ngành. Tiếp tục quán triệt tới cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết TTHC nghiêm túc thực hiện số hóa, hồ sơ kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố.

Tại hội nghị, UBND quận tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 11 cá nhân có thành tích trong thực hiện dự án nêu trên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Hai Bà Trưng hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch từ năm 1956 đến hết năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.