Chính trị

Quận Hà Đông chuyển đổi vị trí việc làm 127 cán bộ để tăng hiệu quả công tác

Tuấn Việt 24/04/2024 - 13:51

Sáng 24-4, Đoàn giám sát số 2 của HĐND thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Hà Đông về “Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội”.

3(3).jpg
Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà báo cáo với đoàn giám sát. Ảnh: Vũ Thủy

Trong thời gian qua, UBND quận đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở của công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị. Trong đó, quận đã rà soát, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; cải tiến lề lối làm việc; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động.

2(2).jpg
Thành viên đoàn giám sát trao đổi. Ảnh: Vũ Thủy

Qua kiểm tra 156 lượt đối với 12 phòng chuyên môn, 17 phường, các đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp vi phạm về giờ giấc, lề lối tác phong làm việc, không đeo thẻ công vụ khi thực thi nhiệm vụ.

Để bảo đảm hiệu quả các vị trí công việc, UBND quận đã luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm 127 cán bộ (41 lãnh đạo, 66 công chức tập trung kế toán, địa chính xây dựng); xử lý 7 cán bộ vi phạm.

Về rà soát thủ tục hành chính, UBND quận giao Văn phòng HĐND & UBND quận phối hợp với các phòng chuyên môn, UBND các phường rà soát 31 lần đối với bộ thủ tục hành chính do UBND thành phố Hà Nội công bố để công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Theo đó, 100% thủ tục hành chính thực hiện tại UBND quận và UBND các phường đều được xây dựng quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và niêm yết công khai đúng quy định. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính đều tốt.

Dù có nhiều mặt tích cực, nhưng UBND quận Hà Đông thừa nhận, năng lực công tác và kỹ năng cần thiết liên quan đến hoạt động công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế. Một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa nghiêm khắc trong việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị. Chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức hiện nay chưa tương xứng, mức thu nhập còn quá thấp cũng ảnh hưởng không tốt tới trách nhiệm công vụ của công chức, viên chức.

Thời gian tới, quận Hà Đông sẽ tiếp tục chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức công vụ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người đứng đầu trong việc chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Làm tốt công tác khen thưởng đi đôi với xử lý nghiêm cán bộ, công chức không làm tròn chức trách, nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ; thay thế, điều chuyển cán bộ hạn chế năng lực lãnh đạo, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

1(4).jpg
Đồng chí Phạm Quí Tiên phát biểu kết luận buổi giám sát. ảnh: Vũ Thủy

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên đánh giá, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND quận Hà Đông đã rà soát, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố và quận về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở đến công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.

Tuy vậy, đồng chí Phạm Quí Tiên cũng đề nghị UBND quận Hà Đông đánh giá rõ hơn việc thực hiện các chỉ tiêu về công tác cải cách hành chính, sự hài lòng của cá nhân - tổ chức; tổng hợp theo bảng biểu để dễ rà soát, theo dõi, giám sát. Quận cần nghiên cứu xây dựng quy trình trong các lĩnh vực, chuẩn hóa từ cấp quận tới cấp phường đảm bảo công việc thông suốt, tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân khi làm việc với cơ quan nhà nước.

Với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, Văn phòng HĐND - UBND quận cần rà soát việc xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo, có bảng biểu thống kê, theo dõi thường xuyên, tham mưu để lãnh đạo quận tập trung chỉ đạo giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hà Đông chuyển đổi vị trí việc làm 127 cán bộ để tăng hiệu quả công tác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.