Nghị quyết và Cuộc sống

Đảng bộ quận Hà Đông chú trọng củng cố tổ chức cơ sở Đảng

Tuấn Việt 21/04/2024 - 07:41

Thời gian qua, Đảng bộ quận Hà Đông luôn chú trọng thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và Chỉ thị số 15-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội” của Ban Thường vụ Thành ủy. Qua đó, từng bước củng cố các tổ chức cơ sở Đảng.

ha-dong.jpg
Cơ quan chức năng đối thoại với các hộ dân phường Quang Trung (quận Hà Đông) về việc thực hiện quyết định thu hồi đất của Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố.

Chỉ rõ những hạn chế để khắc phục

Đảng bộ quận Hà Đông hiện có 87 tổ chức cơ sở Đảng. Năm 2023 có 16 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 68 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và 3 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Từ tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ Quận ủy đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với Đảng ủy phường Mộ Lao và phường Đồng Mai. Trong đó, Đảng ủy phường Mộ Lao kiểm điểm sâu về tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; công tác tư tưởng và quản lý cán bộ; trách nhiệm của tập thể cấp ủy, cá nhân lãnh đạo đối với tình trạng đơn, thư kéo dài của địa phương. Đảng ủy phường Đồng Mai kiểm điểm sâu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án số 04-ĐA/QU, ngày 9-11-2020 của Quận ủy Hà Đông về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai và vệ sinh môi trường quận Hà Đông, giai đoạn 2020-2025”.

Đặc biệt, hai đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy được phân công dự và chỉ đạo kiểm điểm sâu tại hai đơn vị này. Sau khi yêu cầu kiểm điểm sâu, Quận ủy yêu cầu, Đảng ủy phường Mộ Lao cần củng cố việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và thường trực cấp ủy; Đảng ủy phường Đồng Mai cần củng cố về năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là của người đứng đầu chưa đạt yêu cầu, để xảy ra sai phạm. Hai tổ chức cơ sở Đảng đã xây dựng kế hoạch khắc phục trong năm 2024. Theo nhận định của Ban Tổ chức Quận ủy Hà Đông, hai đảng bộ trên đã có sự chuyển biến bước đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở quý I-2024.

Bên cạnh củng cố tổ chức cơ sở Đảng, Quận ủy Hà Đông còn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Trong quý I-2024, lãnh đạo UBND quận tiếp công dân định kỳ 3 buổi.

Về đơn khiếu nại, nội dung chủ yếu liên quan đến chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa). Các nội dung đã được lãnh đạo Quận ủy chỉ đạo trả lời công dân, đồng thời giải quyết theo thẩm quyền, quy định của pháp luật.

Phòng ngừa những phức tạp tiềm ẩn

Dù đạt được kết quả tích cực, song Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông đánh giá, vẫn còn một số tổ chức cơ sở Đảng chậm xây dựng kế hoạch hoặc xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2023 chưa sát với thực tế. Một số cấp ủy chưa dự báo hết được tình hình cũng như chưa xác định được những vấn đề trọng tâm, trọng điểm của địa phương, nhất là dự báo các vấn đề phát sinh trong giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Nguyên nhân là do năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa cao, xem nhẹ việc đề ra kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Hệ thống chính sách, pháp luật một số lĩnh vực còn chồng chéo, dẫn đến cách hiểu, cách áp dụng chưa thống nhất, gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hà Đông Nguyễn Văn Trường cho biết, thời gian tới, dự báo phát sinh một số vấn đề trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, Dự án mở rộng quốc lộ 6, công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, đô thị, nhất là vấn đề liên quan đến đất dịch vụ. Do vậy, ngay từ đầu năm 2024, Ban Thường vụ Quận ủy đã kiện toàn Ban Chỉ đạo quận về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng thời yêu cầu các đảng ủy cơ sở chỉ đạo các chi bộ trực thuộc năm 2023 xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở xuống xây dựng kế hoạch, đề án củng cố, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Quận ủy Hà Đông tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 15- NQ/TU và Chỉ thị số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó tập trung thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, đoàn thể, phát triển kinh tế - xã hội; rà soát, giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ở cơ sở, nhằm xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ quận Hà Đông chú trọng củng cố tổ chức cơ sở Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.