Chính trị

Nhân lên khát vọng cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái 12/01/2024 - 14:59

Sáng 12-1, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ

Báo cáo do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan thành phố Phùng Khải Lợi trình bày tại hội nghị cho thấy, năm 2023, Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã phát huy tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu giúp Thành ủy, HĐND, UBND thành phố triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, hoàn thành 34/34 nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác năm 2023; chỉ đạo tổ chức công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm sâu năm 2022.

duk-db-.jpg
Quang cảnh hội nghị

Đảng ủy Khối đã tập trung đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng cụ thể, sâu sát, quyết liệt, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả giải quyết công việc, nhiệm vụ được giao. Các tổ chức Đảng trực thuộc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức…, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

duk-c-tuyen-khen-.jpg
duk-c-tuyen-a-duc-(1).jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành uỷ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Cùng với việc quan tâm đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo tăng cường củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã làm việc với 15 cấp ủy về kết quả công tác xây dựng đảng, việc thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm và kiểm điểm sâu năm 2022, đặc biệt tập trung vào các đơn vị có đơn thư, khiếu nại, tố cáo để chỉ đạo giải quyết.

duk-a-tuan-khen-.jpg
Bí thư Đảng uỷ Khối Doãn Trung Tuấn trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng, trong đó, đã tổ chức tốt lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 cho 670 đồng chí. Trong năm, đã kết nạp 326/325 đảng viên, đạt 100,3% chỉ tiêu được giao; công nhận đảng viên chính thức cho 316 đồng chí…

Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã lãnh đạo các đoàn thể Khối tiếp tục đổi mới phương pháp vận động, tập hợp quần chúng; quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, động viên cán bộ, đảng viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; làm tốt công tác phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Trong đó, đã chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức chính trị - xã hội Khối đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” theo 3 cấp: Thành phố, Đảng bộ Khối và cấp cơ sở. Theo đó, đã có 64/64 đơn vị đã gửi đăng ký với 467 mô hình, bao gồm 350 mô hình tập thể, 117 mô hình cá nhân.

Với những kết quả đạt được, vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo - Dân vận, Văn phòng Đảng ủy Khối; Thành đoàn Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố tặng Cờ thi đua cho đoàn thanh niên và công đoàn Đảng ủy Khối.

Tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương, đánh giá cao kết quả triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố.

t2-pb-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và chuẩn bị cho công tác chỉ đạo đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030... Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, Đảng ủy Khối cần tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng theo Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; tiếp tục nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, công tác quản lý đảng viên; rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; thực hiện quyết liệt việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối cần tập trung triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy thuộc Đảng bộ thành phố; Quy chế phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình và chủ đề công tác năm 2024 của thành phố "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là triển khai quyết liệt Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong xử lý công việc; xây dựng hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả. Toàn đảng bộ triển khai thực hiện các phong trào thi đua thiết thực chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô, 70 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát thực với cơ sở; phát huy mạnh mẽ vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội trong khối; tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan đơn vị với các tổ chức chính trị - xã hội nhằm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn khẳng định sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến chỉ đạo, tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nhân lên tình yêu Hà Nội và sự cống hiến của cán bộ, công chức, phát động các phong trào thi đua thiết thực để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2024.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2023 vinh dự nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy và Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân lên khát vọng cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.