Chính trị

Long Biên: Đổi mới việc sinh hoạt chi bộ phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng

ĐìnhHiệp 14/06/2024 - 14:39

Sáng 14-6, Quận ủy Long Biên tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”.

lb-3.jpg
Quận ủy Long Biên tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Đình Hiệp

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, ngay sau khi Thành ủy ban hành Đề án số 11-ĐA/TU, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai đến toàn thể cán bộ chủ chốt, cấp ủy chi bộ ở cơ sở để tổ chức thực hiện, trong đó xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, lộ trình, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Sau khi triển khai kế hoạch của Quận ủy, nhiều văn bản liên quan đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với tình hình thực tiễn của quận Long Biên, đặc biệt là việc sửa đổi, ban hành hướng dẫn mới về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Hướng dẫn mới đã cụ thể hóa trình tự tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chi bộ chuyên đề; cách thức ghi chép biên bản họp chi bộ… Điểm mới quan trọng trong hướng dẫn là định hướng các nội dung sinh hoạt chuyên đề đối với các loại hình chi bộ đảng.

lb-1.jpg
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đường Hoài Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Hiệp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đường Hoài Nam đề nghị cấp ủy Đảng các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ thường kỳ hằng tháng, sinh hoạt chi bộ chuyên đề mỗi quý 1 lần. Tiếp tục chủ động, tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp theo loại hình tổ chức Đảng; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ.

lb-2.jpg
Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên khen thưởng các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU. Ảnh: Đình Hiệp

Các tổ chức Đảng cũng cần thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng công tác xây dựng Đảng và cập nhật những kiến thức mới cho các cấp ủy viên, nhất là bí thư chi bộ. Trong đó, định kỳ đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệm về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến và nhắc nhở, uốn nắn những nơi chưa thực hiện tốt nội dung này.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên khen thưởng 34 đơn vị có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long Biên: Đổi mới việc sinh hoạt chi bộ phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.