Tài chính

Khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 214 nghìn tỷ đồng

Hương Thủy 06/12/2023 - 12:29

Tính đến ngày 24-11-2023, có 77 doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp với khối lượng 214,3 nghìn tỷ đồng, giảm 35,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Bộ Tài chính, nhà đầu tư tổ chức chính mua 96,2% tổng khối lượng phát hành (chủ yếu là ngân hàng chiếm 55%), nhà đầu tư cá nhân mua 3,8%.

Kể từ khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế có hiệu lực thi hành (5-3-2023), khối lượng phát hành là 213,5 nghìn tỷ đồng.

Tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu cải thiện và tâm lý nhà đầu tư đã dần ổn định trở lại. Theo đánh giá của các chuyên gia, quy định đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản và đàm phán để kéo dài kỳ hạn tối đa không quá 2 năm đối với trái phiếu đã phát hành trong giai đoạn trước, là chính sách hữu hiệu hỗ trợ doanh nghiệp cơ cấu lại các khoản nợ, có thời gian phục hồi sản xuất, kinh doanh, khôi phục dòng tiền trả nợ.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp có trách nhiệm đến cùng với nghĩa vụ nợ trái phiếu và thực hiện các biện pháp tái cơ cấu, hoán đổi, thanh toán bằng tài sản để đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên theo quy định của pháp luật.

Đối với quy định về xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân và xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu, Bộ Tài chính đang đánh giá tác động và tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, hiệp hội và thành viên thị trường để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính khuyến cáo nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân cần thận trọng khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và phải tiếp cận đầy đủ hồ sơ phát hành, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro trước khi mua.

Để tiếp tục ổn định và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Chính phủ đã phê duyệt, giao các bộ, ngành thực hiện 7 nhóm giải pháp điều hành.

Về trung và dài hạn, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành, rà soát tổng thể, nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp).

Đồng thời, Bộ tiếp tục phát triển hệ thống các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư (gồm quỹ đầu tư trái phiếu); tăng cường nguồn lực, nhân sự để quản lý giám sát và phát hiện, xử lý kịp thời vi phạm trên thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp; tăng cường cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin và giám sát liên thông giữa các bộ, ngành về ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 214 nghìn tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.