Xã hội

Huyện Phú Xuyên bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội

Đình Hiệp 27/02/2024 - 12:49

Quan điểm chung của thành phố là luôn bảo đảm hài hòa, bền vững giữa phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội; đồng thời quan tâm chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân.

g-1.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Sáng 27-2, Đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

Tham gia Đoàn giám sát có Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Có khả năng đạt và vượt 24/27 chỉ tiêu

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy cho biết, địa phương có dân số trên 20 vạn người, gồm 25 xã và 2 thị trấn, với 154 làng/154 làng có nghề, trong đó 43 làng nghề cấp thành phố, có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội.

g-3.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy báo cáo với Đoàn giám sát.

Thực hiện Chương trình 08, trong giai đoạn 2021-2023, số lao động huyện Phú Xuyên có việc làm mới là 15.420 người. Trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80,01%, tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ là 37%. Số đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp trên địa bàn tính đến 31-12-2023 là 11.740 đối tượng với kinh phí thực hiện chi trả hằng tháng là gần 7,5 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng số dự án thuộc 3 lĩnh vực: Giáo dục, y tế và di tích của huyện được thành phố đầu tư và hỗ trợ gồm 96 dự án với tổng mức đầu tư hơn 3.107 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Huy, qua 3 năm triển khai việc thực hiện Chương trình 08 trên địa bàn, hầu hết các chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt chỉ tiêu (24/27). Với địa bàn khó khăn như Phú Xuyên chưa tự cân đối được ngân sách, do đó 3 chỉ tiêu dự kiến sẽ khó hoàn thành, như: Giảm nghèo; tỷ lệ người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình và tỷ lệ hỏa táng.

Từ thực tế trên, huyện kiến nghị với Đoàn giám sát 6 nhóm nội dung. Trong đó, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo ban hành nghị quyết đặc thù điều chỉnh mức trợ cấp ưu đãi cho người có công trên địa bàn để đảm bảo không thấp hơn chuẩn nghèo thành phố theo từng giai đoạn.

Ngoài ra, đối với những huyện khó khăn chưa tự cân đối được ngân sách đề nghị thành phố cấp ngân sách cho công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

g-4.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị của huyện Phú Xuyên đã chia sẻ kinh nghiệm, những thuận lợi và khó khăn thực tế triển khai các nội dung trong Chương trình 08. Trong đó, các đại biểu nêu thực trạng nguồn lực thực hiện các chính sách giảm nghèo - an sinh xã hội trên địa bàn còn nhiều khó khăn. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu của Chương trình 08 ở một số xã, thị trấn chưa cao.

Từ thực tế địa phương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương cho rằng, huyện cần có sự đột phá hơn nữa bởi trong mặt bằng chung toàn thành phố thì ngành giáo dục Phú Xuyên còn khiêm tốn, đặc biệt là tỷ lệ trường chuẩn quốc gia. Để thực hiện các chỉ tiêu thành phố giao, huyện cần có sự đầu tư về hạ tầng; chú trọng dành quỹ đất cho giáo dục; nâng cao chất lượng giáo viên…

Chỉ ra những hạn chế của huyện về các chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hỏa táng, chất lượng giáo dục…, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cho rằng, những nội dung này huyện cần chú trọng triển khai từ nay tới cuối nhiệm kỳ.

g-5.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Thu Hà nhấn mạnh, mục tiêu của Chương trình 08 là cơ bản không còn hộ nghèo, do đó huyện cần có chuyên đề riêng, phân tích các nhóm đối tượng nghèo và cận nghèo, nắm bắt tận nơi và phân giao cụ thể các giải pháp, kiểm soát thường xuyên để việc hỗ trợ đến tận tay từng hộ nghèo. Đối với từng hộ nghèo cần có phương án riêng; đồng thời phân công trách nhiệm từ khâu hỗ trợ phương tiện sản xuất tới phân phối sản phẩm đầu ra cho các hộ nghèo.

Ngoài ra, huyện cần chú trọng thu hút lao động nghề tại địa phương để phát huy thế mạnh làng nghề. Tiếp tục rà soát, đánh giá rõ nhu cầu học nghề của lao động phổ thông, có giải pháp kết nối cung cầu… “Thành phố sẽ theo sát huyện trong thực hiện mục tiêu này, tuy nhiên huyện cần chủ động, tích cực, không phụ thuộc vào sự hỗ trợ của thành phố”, đồng chí Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững

g-2.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, quan điểm chung của thành phố là luôn bảo đảm sự phát triển hài hòa, bền vững giữa tăng trưởng kinh tế gắn với an sinh xã hội; quan tâm chăm lo cho mọi mặt đời sống của người dân. Tuy nhiên, qua nửa nhiệm kỳ 2020-2025 cho thấy, một số nội dung trong Chương trình 08 chưa phát triển bền vững, nhiều vấn đề mới phát sinh sau 2 năm chịu nhiều tác động do dịch Covid-19.

Đặc biệt tại khu vực nông thôn của thành phố, trong đó có huyện Phú Xuyên còn khó khăn, khiến nhiều nội dung trong Chương trình 08 khó đạt được. “Vì thế, các đồng chí lãnh đạo huyện, đơn vị liên quan cần thẳng thắn nhìn vào những tồn tại, khó khăn thách thức, có những giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để triển khai hiệu quả”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Biểu dương những kết quả mà huyện Phú Xuyên đạt được trong triển khai Chương trình 08, đồng chí Nguyễn Văn Phong đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương trong giải quyết việc làm cho người dân, phát triển làng nghề, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, các dự án về giáo dục, y tế, văn hóa không ngừng được đầu tư, nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân; an sinh xã hội được bảo đảm.

Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn của huyện trong thực hiện Chương trình 08, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho rằng, lãnh đạo huyện cần đổi mới cả trong tư duy đến hành động để tạo bứt phá.

“Khó khăn lớn nhất của huyện là cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, hệ thống giao thông chưa phát triển. Nguồn thu của địa phương còn thấp; việc xã hội hóa còn khó khăn khi trên địa bàn chủ yếu là các hộ kinh doanh cá thể… Vì thế, huyện cần tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc này”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu chưa đạt, đồng chí Nguyễn Văn Phong yêu cầu huyện quan tâm bổ sung quy hoạch liên quan đến các nội dung Chương trình 08; các thiết chế văn hóa, môi trường, làng nghề… Ban Thường vụ Huyện ủy sớm có Nghị quyết chuyên đề gắn với đặc thù của địa phương để triển khai thực hiện Chương trình 08 cũng như văn kiện đại hội nhiệm kỳ tới. Đồng thời, chú trọng đến việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các hương ước, quy ước về văn hóa của địa phương.

Trước mắt, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị huyện phối hợp với các đơn vị liên quan của thành phố đẩy nhanh giai đoạn 2 xây dựng Khu công nghiệp hỗ trợ phía Nam Hà Nội nhằm tạo thêm công ăn việc làm cho người dân địa phương. Đặc biệt là gắn phát triển làng ghề với du lịch của địa phương, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Phú Xuyên bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.