Chính trị

HĐND quận Bắc Từ Liêm thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Nguyên Hoa 16/04/2024 - 15:29

Ngày 16-4, HĐND quận Bắc Từ Liêm tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

qc.jpg
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Nguyên Hoa

Tại kỳ họp, HĐND quận đã xem xét, thảo luận, quyết nghị 6 nghị quyết. Cụ thể, Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án, với tổng mức đầu tư trên 1.068 tỷ đồng; Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án với tổng mức đầu tư trên 112 tỷ đồng; Nghị quyết về việc cập nhật, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách quận; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và điều hòa kế hoạch vốn năm 2024; Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương sử dụng nguồn ngân sách quận để hỗ trợ UBND huyện Phúc Thọ xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận và bầu bổ sung thành viên UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND quận đã xem xét báo cáo tình hình sử dụng các nguồn kinh phí cấp quận năm 2024; điều chỉnh nguồn chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 và phương án sử dụng số tăng thu ngân sách quận năm 2023 để thực hiện một số chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

tang-hoa.jpg
Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm tặng hoa các đồng chí thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận và được bầu bổ sung thành viên UBND quận.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Lưu Ngọc Hà, nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, UBND quận, các cấp, các ngành, đơn vị, UBND các phường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm các nghị quyết của HĐND quận đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Đối với việc triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của quận ở các lĩnh vực được thông qua tại kỳ họp này với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung khó và phức tạp trong tổ chức thực hiện. Vì vậy, UBND quận cần tập trung rà soát, đánh giá, sắp xếp thứ tự ưu tiên; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, hoàn thành công trình, dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ và phát huy hiệu quả...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
HĐND quận Bắc Từ Liêm thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.