Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Tuyển chọn thiết kế kiến trúc cầu Tứ Liên

N.Hạ| 05/03/2018 21:18

(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 992/QĐ-UBND phê duyệt và ban hành Quy chế tuyển chọn và nhiệm vụ thiết kế kiến trúc cầu Tứ Liên.

Theo quyết định, thành phố sẽ lựa chọn phương án tối ưu từ ít nhất 3 phương án đề xuất của các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế có đủ năng lực hoạt động, đã có nhiều kinh nghiệm và uy tín, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành và được các nhà đầu tư và Hội đồng tuyển chọn mời lựa chọn tham gia lập phương án thiết kế kiến trúc.

Đối tượng tham gia tuyển chọn là các đơn vị tư vấn trong nước và quốc tế có đủ điều kiện năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành; được Hội đồng tuyển chọn mời tham gia.

Các đơn vị tư vấn được các nhà đầu tư mời có thể liên danh với nhau để tham gia tuyển chọn. Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia vào một liên danh và có biên bản liên danh quy định một đơn vị chịu trách nhiệm chính.

Mọi vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thỏa thuận, Hội đồng tuyển chọn không chịu trách nhiệm.

Đối tượng không được tham gia tuyển chọn gồm các thành viên trong Hội đồng tuyển chọn, tổ công tác, tổ thư ký, tổ kỹ thuật hay các đối tượng có liên quan tới công tác tổ chức tuyển chọn.

Quy chế và nhiệm vụ thiết kế được duyệt, được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng là cơ sở để các đơn vị tư vấn lập phương án thiết kế kiến trúc cầu Tứ Liên.

Trên cơ sở các phương án đề xuất và nội dung trình bày thuyết trình bảo vệ phương án của các đơn vị tư vấn, Hội đồng tuyển chọn xem xét, đánh giá và xếp loại các phương án tối ưu nhất thông qua bỏ phiếu kín, gồm các bước như sau:

Bước 1: Chọn từ 3 đến 4 phương án để tư vấn hoàn thiện, nâng cao.

Bước 2: Chọn phương án để đi sâu nghiên cứu ứng dụng vào dự án thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

Mỗi nhà đầu tư và đơn vị tư vấn tham gia không quá 3 phương án thiết kế.

Sau khi có nhiệm vụ thiết kế được duyệt, Sở Quy hoạch Kiến trúc thông báo tới các đơn vị tham gia dự tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Tứ Liên.

Hội đồng tuyển chọn tổ chức họp đánh giá và xếp loại các phương án thiết kế, thời gian dự kiến từ ngày 20-4 đến ngày 30-4-2018.

Hội đồng tuyển chọn tổ chức lấy ý kiến các nhà khoa học có liên quan về phương án tuyển chọn đạt giải, dự kiến lựa chọn; trưng bày lấy ý kiến cộng đồng nhân dân; phê duyệt và công bố kết quả tuyển chọn dự kiến từ ngày 10-5-2018 đến ngày 20-5-2018.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tuyển chọn thiết kế kiến trúc cầu Tứ Liên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.