Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hà Nội phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư

Đình Hiệp 08/03/2024 11:41

Sáng 8-3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024.

t-1.jpg
Các đại biểu Trung ương và thành phố tham dự lễ phát động cuộc thi.

Tham dự có các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Chỉ đạo 35 thành phố Hà Nội.

Cùng dự còn có đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi

Tại lễ phát động, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng đã thông qua kế hoạch, thể lệ cuộc thi.

Cụ thể, cuộc thi nhằm tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ. Đồng thời, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

t-6.jpg
Các đại biểu Trung ương và thành phố Hà Nội ấn nút phát động cuộc thi.

Đặc biệt là phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng với đó là hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương, “phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế.

Thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, nhất là những điểm mới so với các cuộc thi trước. Thông qua đó, động viên, khuyến khích, huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô và người nước ngoài ở Thủ đô quan tâm đến Việt Nam.

Qua cuộc thi lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu để tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và trong xã hội.

Đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng bộ thành phố

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản cho biết, tiếp nối những thành công của năm 2023, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 với mong muốn triển khai sâu rộng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, phát huy ý thức, trách nhiệm, nhất là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

t-8.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động cuộc thi.

“Thông qua cuộc thi lan tỏa ý nghĩa tích cực thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Trong đó, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong toàn thành phố, phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ trên địa bàn Thủ đô”, đồng chí Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh.

Để cuộc thi được triển khai đồng bộ, bài bản, thống nhất và đạt kết quả cao, Ban Chỉ đạo 35 thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở bám sát kế hoạch, thể lệ cuộc thi, tổ chức triển khai cuộc thi sâu rộng với mục tiêu thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đông đảo.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, hưởng ứng cuộc thi bài bản, khoa học, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, đơn vị và ngành mình góp phần vào thành công chung của cuộc thi cấp thành phố.

Để nâng cao chất lượng bài viết, có nhiều bài viết vừa có chiều rộng, vừa có chiều sâu, các địa phương, đơn vị cần chú trọng quan tâm công tác tập huấn các loại hình bài viết. Định hướng lựa chọn vấn đề mang tính thời sự, sử dụng đa dạng nguồn dữ liệu, thông tin thực tiễn đa chiều của địa phương, đơn vị đảm bảo đúng các tiêu chí Thể lệ cuộc thi mà Ban tổ chức đã đưa ra.

t-7.jpg
Các đại biểu Trung ương và thành phố tham dự lễ phát động cuộc thi.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực hưởng ứng tham gia, đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, thông tin rộng rãi về cuộc thi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực cổ vũ, phản ánh tình hình, kết quả cuộc thi và kịp thời biểu dương những cá nhân, đơn vị triển khai, thực hiện tốt.

Theo đồng chí Nguyễn Doãn Toản, kinh nghiệm sau nhiều năm phát động cuộc thi cho thấy, cấp ủy đơn vị nào quan tâm nơi đó kết quả cuộc thi đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, còn một số hạn chế, như: Sai về thể thức, về số lượng câu chữ, về quy chế, quy cách trình bày, về hình thức, thể thức tham gia ở các loại hình… dẫn đến việc bài thi có nội dung tốt nhưng vẫn bị loại do sai về thể lệ.

“Ban tổ chức mong muốn các địa phương, đơn vị quan tâm đầu tư để bài viết chất lượng cao, đúng Thể lệ. Đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót nâng cao chất lượng các bài thi để có nhiều đóng góp vào thành công cuộc thi năm nay”, đồng chí Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 31-5-2024. Đối với cấp cơ sở, các tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm dự thi gửi về Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và cơ quan, đơn vị cùng cấp. Địa chỉ tiếp nhận tác phẩm dự thi ở cấp thành phố: Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố). Thể lệ cuộc thi xem tại đây the-le-cuoc-thi-chinh-luan.doc.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 huyện Ba Vì Phùng Tân Nhị:
Sẽ tổ chức cuộc thi một cách nghiêm túc, bài bản

t-2.jpg

Qua 3 lần tổ chức, cuộc thi ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giành được sự quan tâm, tham gia nhiệt tình của các cấp, các cơ quan, địa phương và các tác giả trong và ngoài nước, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Trong đó, huyện Ba Vì vinh dự là một trong các đơn vị triển khai tuyên truyền hiệu quả cuộc thi, đóng góp nhiều tác phẩm có chiều sâu, chất lượng, bước đầu được ghi nhận và đánh giá tốt.

Ngay sau lễ phát động này, huyện Ba Vì sẽ tổ chức cuộc thi một cách nghiêm túc, bài bản, như: Tổ chức lễ phát động, thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo; tập huấn cho 100% đồng chí là bí thư chi bộ, đảng bộ về cách thức triển khai cuộc thi…

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh truyền thông của huyện để cuộc thi thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa; trở thành một điểm nhấn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong toàn Đảng bộ.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng:
Hình thành mạng lưới đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

tran-quyet-thang.jpg

Năm 2023, quận Hai Bà Trưng tổ chức phát động và triển khai cuộc thi rất thành công trên mọi phương diện. Sau 2 tháng triển khai, Ban tổ chức nhận được 2.635 bài dự thi chất lượng của các đơn vị gửi về với sự tham gia của 17 nhóm tác giả, 2.018 tác giả cá nhân.

Thành công lớn của cuộc thi là phát hiện, động viên, khích lệ đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, từ đó, hình thành mạng lưới đấu tranh rộng khắp về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Ngay sau lễ phát động hôm nay, quận cũng tổ chức phát động cuộc thi trên địa bàn quận. Trên cơ sở kế hoạch cuộc thi, các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận tiếp tục bám sát, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, sự chỉ đạo định hướng của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, thành phố, quận để triển khai hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cùng với các cơ quan chức năng góp phần tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiến sĩ Trương Công Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Bách khoa Hà Nội:
Mỗi đoàn viên là tuyên truyền viên tích cực cho cuộc thi

t-5.jpg

Qua 3 năm triển khai, cuộc thi đã không chỉ là một sân chơi, nơi thu hút nhiều ngòi bút sắc bén, nhiều góc nhìn nhân văn và nhiều ý tưởng sáng tạo trong công cuộc gìn giữ những giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngay sau lễ phát động này, mỗi đoàn viên, thanh niên, mỗi cấp bộ Đoàn Thủ đô sẽ là những tuyên truyền viên tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc thi trên các kênh truyền thông của tổ chức Đoàn.

Các cấp bộ Đoàn Thủ đô tiếp tục xác định vai trò, nhiệm vụ là lực lượng tiên phong trong nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm thù địch, sai trái và củng cố, giữ vững niềm tin vào con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.