Sách

Giới thiệu sách của Tổng Bí thư về đường lối quân sự tới lực lượng Hải quân

An Nhi 06/09/2023 - 14:29

Sáng 6-9, tại Hải Phòng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 phối hợp tổ chức giới thiệu cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương.

nghe-nhiem-vu.jpg
Đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham dự lễ giới thiệu cuốn sách.

Giới thiệu nội dung sách, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Thị Thinh khẳng định, cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt bạn đọc tháng 7-2023, không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, mà còn giúp các cấp, các ngành, các địa phương nắm vững, hiểu rõ đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Đảng ta trong thời kỳ mới.

pham-thi-thinh.jpg
Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Thị Thinh giới thiệu về cuốn sách.

Với 39‏ ‏bài‏ ‏viết, bài‏ ‏phát‏ ‏biểu, trả‏ ‏lời phỏng vấn của‏ ‏đồng chí‏ ‏Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về lãnh đạo, chỉ đạo đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Nội dung những chỉ đạo này kế thừa truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đồng thời đúc‏ ‏rút‏ ‏từ‏ ‏những bài học kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư, góp phần làm sáng tỏ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc‏ ‏xã‏ ‏hội chủ‏ ‏nghĩa.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần. Phần thứ nhất “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới” gồm 21 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của đồng chí Tổng Bí thư về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng và phương hướng xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

sach-hai-quan-1-.jpg
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Phần thứ hai “Xây dựng các lực lượng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống” gồm 18‏ ‏bài‏ ‏viết, bài‏ ‏nói, bài‏ ‏phát‏ ‏biểu của‏ ‏Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường.

Phần thứ ba là bài viết “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Một người có tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

tang-sach(1).jpg
Trao tặng cuốn sách của Tổng Bí thư và một số sách có giá trị khác do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành cho Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 và đại biểu khách mời.

Khẳng định cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn không chỉ trong lĩnh vực quốc phòng mà còn ở các lĩnh vực khác, Đại tá Trần Văn Nghĩa, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 cho biết, việc giới thiệu nội dung cuốn sách có ý nghĩa quan trọng đối với lực lượng đặc công hải quân trong việc triển khai các nhiệm vụ chiến lược quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Thời gian tới, Lữ đoàn sẽ tiếp tục tổ chức nhiều buổi quán triệt, triển khai nội dung cuốn sách trong toàn đơn vị, đúc rút từ những bài học kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư đối với đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng.

Song song với xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời cho ra mắt phiên bản điện tử cuốn sách, phục vụ độc giả miễn phí trên website www.stbook.vn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giới thiệu sách của Tổng Bí thư về đường lối quân sự tới lực lượng Hải quân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.