Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương

An Nhi| 30/03/2023 13:19

(HNMO) - Sáng 30-3, tại Vĩnh Long, Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tọa đàm khoa học “Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Quang cảnh tọa đàm khoa học tại hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức tọa đàm khoa học về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tọa đàm được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long và kết nối trực tuyến tới 126 điểm cầu trong tỉnh với sự tham gia của hơn 7.000 đại biểu.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Ngay sau khi cuốn sách được ra mắt, nhiều bộ, ngành Trung ương đã tổ chức các hoạt động tọa đàm nhằm lan tỏa nội dung, ý nghĩa, giá trị của cuốn sách, đồng thời phổ biến, quán triệt nội dung sách tới đông đảo cán bộ, đảng viên.

Tại Vĩnh Long, tọa đàm được tổ chức nhằm quán triệt, làm sáng rõ hơn và lan tỏa mạnh mẽ giá trị cuốn sách đến cán bộ, đảng viên, giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, quần chúng trong tỉnh nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả hơn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm phát biểu.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm nêu rõ, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định; là sự phát triển sáng tạo, góp phần hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

“Những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư thể hiện trong cuốn sách được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của người đứng đầu Đảng ta”, đồng chí Bùi Văn Nghiêm nhấn mạnh. 

PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu đề dẫn.

Phát biểu giới thiệu tác phẩm và đề dẫn tọa đàm, PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đề nghị các đại biểu, nhà khoa học tập trung làm rõ giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta hiện nay; đối với việc tăng cường bản lĩnh chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đối với thực tiễn xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và rèn luyện cán bộ, đảng viên của tỉnh Vĩnh Long.

Các tham luận tại tọa đàm đã khẳng định, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn, là “cẩm nang” đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, tác phẩm đã khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược”; với mục tiêu “là nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy Nhà nước, để phát triển đất nước”...

Các đại biểu nhất trí khẳng định, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Tại tọa đàm, nhiều đại biểu nêu những vấn đề gợi mở, định hướng và tham góp giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Vĩnh Long nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để xây dựng Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.