Xã hội

Dự kiến hỗ trợ 94,5 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở hộ nghèo, cận nghèo

Bảo Hân 06/12/2023 - 12:18

Sáng 6-12, tại kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

hdnd01a.jpg
Các đồng chí Thường trực HĐND thành phố Hà Nội điều hành ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ mười bốn, HĐND thành phố khóa XVI. Ảnh: Viết Thành

Theo đó, đối tượng áp dụng là các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố giai đoạn 2022-2025, có trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 do UBND cấp xã quản lý và là hộ độc lập có thời gian tách hộ tính đến tháng 10-2023 tối thiểu 3 năm.

Thành phố hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở với mức 50 triệu đồng/nhà xây dựng và 30 triệu đồng/nhà sửa chữa.

Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay xây dựng, sửa chữa nhà ở với mức vay tối đa: 50 triệu đồng/nhà. Lãi suất cho vay là 3%/năm.

Hỗ trợ lãi suất vay (3%) đối với hộ nghèo, cận nghèo vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, thời hạn cho vay tối đa 15 năm.

Kinh phí quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, mức tối đa không quá 0,5% tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ và vốn vay chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện theo quy định.

Dự kiến tổng kinh phí từ ngân sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở là 94.509,6 triệu đồng.

Theo giải trình của UBND thành phố, năm 2023, toàn thành phố có 3.612 hộ nghèo và 30.176 hộ cận nghèo. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023, thành phố còn khoảng 690 hộ nghèo và 15.682 hộ cận nghèo (giảm 50% số hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu năm 2023).

Có 18/30 quận, huyện, thị xã không còn hộ nghèo, 05/30 quận không còn hộ cận nghèo. Vì vậy số hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở xuống cấp, hư hỏng phát sinh sau năm 2023 (nếu có) là rất ít.

Các trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở xuống cấp, hư hỏng phát sinh sau năm 2023 do UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm huy động các nguồn lực của địa phương và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dự kiến hỗ trợ 94,5 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở hộ nghèo, cận nghèo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.