Chính trị

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình mới

Nguyên Hoa 15/05/2024 - 14:00

Ngày 15-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị lần thứ 2, khóa III, thống nhất chương trình hành động và quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

z5442566884795_cc10ebe60a292fb7980798a7ac816843.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyên Hoa.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm Văn Thúy Hoa cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm khóa III xây dựng chương trình hành động với 4 khâu đột phá. Trong đó, tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, thực chất, thiết thực hiệu quả, thích ứng với tình hình mới. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở.

Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2024-2029 được thực hiện với các nội dung: MTTQ Việt Nam quận tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng quận Bắc Từ Liêm đô thị, văn minh, giàu đẹp; chú trọng phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tích cực vận động nhân dân thi đua lao động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận.

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn quận tăng cường đoàn kết, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận. Xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận; an ninh, an toàn; ấm no, hạnh phúc.

khn.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm khen thưởng các tập thể tiêu biểu. Ảnh: Nguyên Hoa.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm thống nhất chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm khen thưởng 31 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.