Nghị quyết và Cuộc sống

Đảng bộ Thanh Xuân: Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Việt Tuấn 18/06/2024 - 17:36

Chiều 18-6, Quận ủy Thanh Xuân sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 6-12-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 60-KH/QU ngày 13-1-2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”.

th-1-.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tuấn Việt

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Minh Tiến cho biết: Tính đến ngày 30-5-2024, Đảng bộ quận Thanh Xuân có 77 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 20.764 đảng viên; Đảng bộ có 18.613 đảng viên đang công tác, thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú.

Trong 3 năm qua, cấp ủy các tổ chức Đảng, các chi bộ trong quận đã triển khai có hiệu quả việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTƯ ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tại Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy, Kế hoạch số 60-KH/QU của Quận ủy.

Từ khi thực hiện, chi ủy các chi bộ chủ động hơn trong công tác chuẩn bị cho các buổi sinh hoạt. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt tương đối đầy đủ (khối phường trung bình đạt 90%; khối cơ quan hành chính đạt 98%), tích cực tham gia phát biểu ý kiến, từng bước khắc phục được tình trạng “lơ là” sinh hoạt chi bộ. Phần lớn chi bộ đã quy định cụ thể ngày sinh hoạt chi bộ định kỳ. Nội dung các buổi sinh hoạt được chuẩn bị đúng, đủ theo quy định, xác định được nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận của từng buổi sinh hoạt, kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong cơ quan, đơn vị, địa phương...

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy và Kế hoạch số 60-KH/QU của Quận ủy, như: Một số ít cấp ủy, chi bộ trong doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng. Thời gian sinh hoạt chi bộ có nơi chưa bảo đảm theo quy định về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ còn đơn điệu; còn nặng về phổ biến, liệt kê những công việc đã làm trong tháng trước hoặc chỉ bàn về nhiệm vụ chuyên môn, chưa chú ý đi sâu kiểm điểm vai trò lãnh đạo của chi bộ, chi ủy…

mai.jpg
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Giấy khen các tập thể có thành tích thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy. Ảnh: Tuấn Việt

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đề nghị, mỗi cấp ủy, nhất là đồng chí bí thư chi bộ phải quản lý chặt chẽ, nắm rõ từng đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ, quan hệ xã hội, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, chất lượng đội ngũ đảng viên trong chi bộ. Phân công đảng viên bảo đảm mỗi đảng viên trong chi bộ đều có nhiệm vụ cụ thể, phù hợp. Khi phân công đảng viên, chi bộ cần bám sát, nhắc nhở để đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao là cơ sở để đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm.

Bí thư chi bộ là người có trách nhiệm cao nhất trong hoạt động của chi bộ. Do đó, bí thư chi bộ phải là tấm gương, chỗ dựa tinh thần cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong chi bộ. Mỗi cấp ủy cần tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt chi bộ. Người chủ trì, điều hành cuộc họp chi bộ phải thực hiện đầy đủ các nội dung trong chương trình đề ra, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian sinh hoạt...

Làm được những điều trên, chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ được nâng lên, góp phần phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Thành ủy, Quận ủy ở tổ chức Đảng”, đồng chí Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Quận ủy Thanh Xuân đã tặng Giấy khen cho 29 tập thể, 21 cá nhân tiêu biểu đã thực hiện tốt Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy và Kế hoạch số 60-KH/QU của Quận ủy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ Thanh Xuân: Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.