Nghị quyết và Cuộc sống

Củng cố chi bộ nông thôn: Chăm việc nước, lo việc dân

29/10/2023 08:54

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt". Thực hiện chỉ dạy của Người; đồng thời triển khai các chương trình, nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đề án số 11-ĐA/TU ngày 6-12-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”, Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp để củng cố “nền móng” vững chắc này. Nhiều chi bộ khu vực nông thôn đã và đang phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, cũng như tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên và đoàn kết nhân dân để cùng chăm lo cho việc Đảng, việc nước và việc dân.

hnm-desktop-notext.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt". Thực hiện chỉ dạy của Người; đồng thời, triển khai các chương trình, nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đề án số 11-ĐA/TU ngày 6-12-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”, Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp để củng cố “nền móng” vững chắc này. Nhiều chi bộ khu vực nông thôn đã và đang phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, cũng như tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên và đoàn kết nhân dân để cùng chăm lo cho việc Đảng, việc nước và việc dân.

Tuy nhiên, qua thực tiễn tại Đảng bộ thành phố Hà Nội cho thấy, vẫn còn đó những khó khăn, thách thức, đòi hỏi cần có giải pháp căn cơ và đồng bộ hơn nữa, nhằm nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo của chi bộ nông thôn.

Báo Hànộimới trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc loạt bài “Củng cố chi bộ nông thôn: Chăm việc nước, lo việc dân”.

Đừng bỏ lỡ
Củng cố chi bộ nông thôn: Chăm việc nước, lo việc dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.