Nhân sự

Chuẩn bị luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ

Hữu Hoài 04/12/2023 - 06:39

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa có Công văn số 3211-CV/BTCTU, triển khai thực hiện Kế hoạch số 188-KH/TU, ngày 6-11-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ các ban, ngành, sở thành phố và các quận, huyện, thị xã, cấp ủy trực thuộc Thành ủy giai đoạn 2024-2025.

Công văn nêu rõ, để chuẩn bị cho đợt luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác năm 2024 (dự kiến bắt đầu thực hiện từ quý I-2024), Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thành phố; các quận, huyện, thị ủy; các Đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch số 188-KH/TU, đồng thời lưu ý một số nội dung.

Cụ thể, về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, đối với các chức danh cán bộ khối chính quyền, đơn vị sự nghiệp công lập thì thực hiện theo đề án vị trí việc làm được UBND thành phố phê duyệt; đối với các chức danh cán bộ khối Đảng, đoàn thể thì thực hiện theo các quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về ban hành tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức các ngành.

Về quy trình luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, đối với việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, thực hiện theo quy định về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và quản lý biên chế của cơ quan, đơn vị.

Đối với việc luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ sang đơn vị khác, sau khi có chủ trương của thành phố, cơ quan nơi đang quản lý cán bộ chủ trì thực hiện các bước quy trình theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch số 188-KH/TU; chủ động phối hợp với cơ quan nơi dự kiến tiếp nhận cán bộ để ban hành quyết định theo thẩm quyền.

Trường hợp cán bộ chuyển sang cơ quan, đơn vị mới cần thực hiện quy trình tiếp nhận vào công chức thì cơ quan dự kiến tiếp nhận cán bộ xin ý kiến Ban Tổ chức Thành ủy (nếu tiếp nhận về công chức khối Đảng, đoàn thể) hoặc Sở Nội vụ Hà Nội (nếu tiếp nhận về công chức khối chính quyền) để thực hiện theo quy định.

Về việc giao bổ sung biên chế, các cơ quan đầu mối (Ban Cán sự đảng UBND thành phố và Ban Tổ chức Thành ủy) khi báo cáo Thường trực Thành ủy về chủ trương luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ thì đồng thời báo cáo về chủ trương giao bổ sung biên chế để thực hiện (nếu cần thiết).

Căn cứ ý kiến của Thường trực Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ thông báo chủ trương về công tác cán bộ cùng với việc giao bổ sung biên chế (nếu có) để cấp có thẩm quyền quyết định giao bổ sung biên chế.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chuẩn bị luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.