Xã hội

Chủ động phương án sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với tình hình, điều kiện địa phương

Đình Hiệp 15/05/2024 17:58

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ngày 13-5 ký ban hành Kết luận số 154-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội.

ubnd4.jpg
Tập thể UBND thành phố đã biểu quyết thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố. Ảnh: Tiến Thành

Kết luận nêu rõ, căn cứ Quy chế làm việc số 09-QC/TU ngày 22-6-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025); trên cơ sở ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII) về nội dung “Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội” do Ban Cán sự đảng UBND thành phố trình tại Tờ trình số 122-TTr/BCSĐ ngày 9-5-2024, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất kết luận:

Thống nhất về chủ trương đối với đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND thành phố về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội.

Giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố và các cơ quan liên quan tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ bảo đảm chính xác, thống nhất, tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời, giao Đảng đoàn HĐND thành phố có trách nhiệm chỉ đạo việc thẩm tra bảo đảm đúng quy định của pháp luật trước khi trình HĐND thành phố xem xét, thông qua theo thẩm quyền.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Đảng đoàn HĐND thành phố, các quận, huyện, thị ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động tổ chức triển khai các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong hệ thống chính trị thành phố, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và nhân dân tại các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tạo tính lan tỏa, đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của trung ương, thành phố.

Chủ động chuẩn bị phương án sắp xếp kỹ lưỡng, khoa học, linh hoạt, phù hợp với tình hình, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đảm bảo theo đúng các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTƯ ngày 30-11-2023 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030”.

Cùng với đó là Công văn số 1073-CV/TU ngày 10-4-2024 của Thành ủy Hà Nội. Trong đó, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và chế độ chính sách đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đặc biệt với một bộ phận cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động phương án sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với tình hình, điều kiện địa phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.