Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành các quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Tuấn Lương| 06/06/2023 16:49

(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.

Kế hoạch được triển khai nhằm tạo sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn"; nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, nhất là trong thanh, thiếu niên, góp phần xây dựng trật tự, văn minh đô thị và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc "Đã uống rượu, bia không lái xe".

Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức cuộc thi về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo hình thức trắc nghiệm trên internet; tổ chức cuộc thi viết về xây dựng văn hóa giao thông; gương điển hình tiên tiến trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đề xuất giải pháp, hoặc sáng kiến về giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

Thành phố cũng sẽ tổ chức xuất bản chuyên trang Giao thông Hà Nội để tuyên truyền chính sách, quy định của pháp luật về an toàn giao thông của Trung ương và thành phố; đăng tải thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về triển khai thực hiện kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; các bài viết, video, hình ảnh về những gương điển hình tiên tiến trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phê phán những hành vi xấu, gây mất trật tự an toàn giao thông; thực hiện việc tương tác thông tin giữa chuyên trang với một số trang mạng xã hội khác để kiên trì xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn thành phố.

Cũng tại kế hoạch này, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn.

Đặc biệt, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội phải gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt thực hiện nghiêm túc việc "Đã uống rượu, bia không lái xe", xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành các quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.