Chính trị

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp

Nguyên Hoa 07/12/2023 - 14:40

Ngày 7-12, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

qc.jpg
Quang cảnh buổi hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung các nội dung: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; phân tích đánh giá thực trạng chất lượng, số lượng, cơ cấu, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác của đội ngũ cán bộ chuyên trách, những ưu điểm, hạn chế, bất cập và nguyên nhân; giải pháp về cơ cấu tổ chức, số lượng, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác…

PGS.TS Trần Hậu, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng: Mọi nhận thức sai lầm, đơn giản hóa về người cán bộ chuyên trách Mặt trận sẽ làm suy yếu tổ chức Mặt trận và cần phải được khắc phục. Vì vậy, trong mọi hoàn cảnh cần phải luôn nhận thức đúng đắn và kiên trì xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách của tổ chức Mặt trận để làm nòng cốt phát triển phong trào, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho Mặt trận trước mắt và lâu dài.

truong(1).jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Sỹ Trường phát biểu tại hội thảo.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh) Nguyễn Duy Tiến cho rằng cán bộ Mặt trận cần đáp ứng được các yêu cầu như: Tính Đảng, có tư duy công tác tổ chức, có uy tín, có trình độ, kiến thức để làm tốt chức năng tuyên truyền, vận động. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng cho cán bộ chuyên trách mặt trận, cần tăng cường các lớp tập huấn theo hình thức tập trung, cấp chứng chỉ.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Nguyễn Hiền Phương cho rằng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố cần tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; Nhà nước quan tâm hơn đến chế độ, chính sách cho cán bộ Mặt trận có mức lương và phụ cấp phù hợp với vị trí, nhiệm vụ được giao...

db(1).jpg
Đại biểu tham luận tại hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận Lê Mậu Nhiệm khẳng định: Đây là hoạt động nhằm có thêm căn cứ thực tiễn đánh giá đầy đủ hơn thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương hiện nay, chỉ ra những bất cập, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra các giải pháp khả thi, nội dung hoạt động cụ thể; kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, ban hành mới các chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bàn giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.