Công nghiệp văn hóa

Xuất khẩu văn hóa - Con rồng chưa được đánh thức

Nhóm phóng viên 10/08/2023 19:50

Xuất khẩu văn hóa là những hoạt động nhằm củng cố ảnh hưởng, hệ giá trị của một dân tộc thông qua việc truyền bá văn hóa ra thế giới. Xuất khẩu văn hóa không thể tách rời với việc phát triển một nền công nghiệp văn hóa mạnh.

bia-new-0708.jpg

Lời tòa soạn!

Xuất khẩu văn hóa là những hoạt động nhằm củng cố ảnh hưởng, hệ giá trị của một dân tộc thông qua việc truyền bá văn hóa ra thế giới. Xuất khẩu văn hóa không thể tách rời với việc phát triển một nền công nghiệp văn hóa mạnh. Những lợi ích to lớn về chính trị, kinh tế, xã hội mà nó mang lại khiến lĩnh vực này giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong chiến lược phát triển của nhiều quốc gia.

1.png

Cho dù đã có những hoạt động nhằm đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới nhưng về tổng thể, chúng ta chưa đặt xuất khẩu văn hóa là một mũi nhọn có tính đột phá. Vì vậy, các nỗ lực này chỉ như những đốm lửa đơn lẻ, lóe lên rồi vụt tắt mà chưa có sự liên kết để tạo thành một bó đuốc rực sáng và bền bỉ. Trước xu thế toàn cầu hóa, giao lưu văn hóa và cạnh tranh văn hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, đã đến lúc Việt Nam cần một cách tiếp cận mới để thúc đẩy xuất khẩu văn hóa nhằm biến tài nguyên văn hóa thành nguồn lực kinh tế để phát triển đất nước, củng cố “sức mạnh mềm”, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế và khẳng định vị thế quốc gia.

Đặc biệt, chúng ta có những cơ sở và sở hữu nhiều thế mạnh để quảng bá văn hóa Việt ra thế giới. Trong đó, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ đã tạo ra khung chính sách thể hiện khả năng bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, đặt nền tảng cho việc quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa Việt Nam. Thế nhưng, vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc mang đến những rào cản cho mục tiêu gia tăng sức hấp dẫn, thuyết phục của sức mạnh mềm văn hóa dân tộc. Điều đó thúc đẩy sự cần thiết phải có nhiều biện pháp tháo gỡ những nút thắt, xây dựng các cơ chế để tạo ra sức bật cho lĩnh vực giàu tiềm năng này.

Xuất khẩu văn hóa Việt vẫn như một con rồng chưa được đánh thức.

thiet-ke-chua-co-ten-13-.png

Chùm bài: "Xuất khẩu văn hóa - Con rồng chưa được đánh thức"
+ Bài 1: Định vị thương hiệu văn hóa Hà Nội
+ Bài 2: Gian nan đường ra “biển lớn”
+ Bài 3: Trông người để ngẫm đến ta...
+ Bài 4: Gỡ bỏ những nút thắt
+ Bài 5: Thúc đẩy làn sóng văn hóa “Made in Việt Nam”

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuất khẩu văn hóa - Con rồng chưa được đánh thức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.