Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa

Dạ Khánh| 22/12/2021 10:39

(HNMO) - Đây là quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BXD do Bộ Xây dựng vừa ban hành hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10-2-2022.

Hà Nội đang xây dựng hệ thống thu gom, tách nước thải tại sông Tô Lịch để đưa về xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Theo đó, Thông tư quy định rõ nguyên tắc đầu tư xây dựng các công trình thu gom, thoát nước thải đô thị và khu dân cư tập trung phải tuân thủ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch thoát nước thải đô thị (nếu có) theo từng lưu vực thoát nước.

Việc xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình thu gom, thoát nước thải phải đồng bộ, bảo đảm kết nối với các công trình trên mạng lưới thoát nước và xử lý nước thải; bảo đảm công suất để vận chuyển, xử lý lượng nước thải của khu vực, có dự phòng với khối lượng nước thải phát sinh và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo quy định trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. Đồng thời, khuyến khích sử dụng giải pháp thi công không đào hở cống thoát nước, đặc biệt tuyến cống cấp 1 trong đô thị cũ có mật độ giao thông cao.

Đáng chú ý, Thông tư số 15/2021/TT-BXD quy định: Đối với khu vực đô thị, khu dân cư tập trung hiện hữu đã có mạng lưới thoát nước chung, UBND các cấp theo phân cấp quản lý có trách nhiệm lập, phê duyệt kế hoạch, lộ trình đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mở rộng thành hệ thống thoát nước riêng hoặc nửa riêng (xây dựng các giếng tràn nước mưa, các tuyến cống bao, cống gom để thu gom, vận chuyển nước thải về nhà máy xử lý nước thải tập trung).

Với khu vực đô thị, khu dân cư tập trung mới, phải xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa để tổ chức đấu nối, thu gom và vận chuyển nước thải, đáp ứng nhu cầu thoát nước trong khu vực, trừ trường hợp đặc thù do Chính phủ quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.