Chuyển đổi số

Xác định Chỉ số chuyển đổi số các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội

Thúy Nga 01/04/2024 - 06:36

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND (ngày 29-3-2024) về triển khai xác định Chỉ số chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2024.

Kế hoạch nhằm xác định Chỉ số chuyển đổi số (DTI) của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ hoặc tham gia phối hợp triển khai xác định DTI năm 2024 đối với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã phải bảo đảm chất lượng công việc và tiến độ được giao.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ, trách nhiệm về đánh giá, chấm điểm công tác chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, bảo đảm trung thực, chính xác, đúng thời gian quy định.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tự đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số tại cơ quan mình theo các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 920/QĐ-UBND và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Điểm tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị được Hội đồng thẩm định của thành phố thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh (nếu cần thiết).

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả chuyển đổi số. Phối hợp Sở Nội vụ đề xuất, thống nhất phương án sử dụng kết quả đánh giá DTI của các đơn vị để đánh giá, chấm điểm chỉ số thành phần “Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số” trong bộ Chỉ số cải cách hành chính Par Index năm 2024 của thành phố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xác định Chỉ số chuyển đổi số các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.