Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm quốc gia phát triển du lịch hàng đầu Đông Nam Á

Hoàng Lân| 29/07/2019 18:13

(HNMO) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã có Tờ trình số 165/TTr-BVHTDL trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm quốc gia phát triển du lịch hàng đầu Đông Nam Á.

Quan điểm của chiến lược lần này là phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác, góp phần quan trọng hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại. 

Chiến lược cũng đặt ra mục tiêu phát triển du lịch bền vững, có trách nhiệm trên nền tảng tăng trưởng xanh; gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; giải quyết tốt vấn đề việc làm và an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

Ngành du lịch sẽ phát triển theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao; lấy khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nhân tố đột phá để phát triển du lịch; phát triển đồng thời du lịch quốc tế và du lịch nội địa; mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của du lịch Việt Nam.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, du lịch Việt Nam thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, có sức cạnh tranh cao. Việt Nam trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn, thuộc nhóm quốc gia phát triển du lịch hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Chiến lược này cũng đặt ra tầm nhìn đến năm 2050, du lịch khẳng định vai trò động lực của nền kinh tế. Việt Nam trở thành điểm đến có giá trị nổi bật toàn cầu, thuộc nhóm quốc gia phát triển du lịch hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm quốc gia phát triển du lịch hàng đầu Đông Nam Á

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.