Doanh nghiệp

Văn hóa Agribank là nền tảng, nguồn sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững của Agribank

Nhật Anh 16/11/2023 - 18:12

Trước bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ, vai trò của văn hóa doanh nghiệp (VHDN) càng trở nên quan trọng, cấp thiết. Đảng ủy Khối, NHNN, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành đã lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, tạo mọi điều kiện đối với công tác xây dựng, thực thi văn hóa Agribank để văn hóa Agribank luôn phát triển đúng hướng, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và hệ thống Agribank.

Từng bước hoàn thiện văn hóa Agribank

Trước bối cảnh Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, hội nhập quốc tế đang trở thành một xu hướng tất yếu của các ngân hàng, mang đến cho ngành Ngân hàng trong đó có Agribank nhiều cơ hội chuyển mình nhưng cũng đặt ra không ít các thách thức. Trọng trách huy động nguồn lực về tài chính để phát triển đất nước, đặc biệt là ở lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đòi hỏi Agribank phải xây dựng một nền văn hóa Agribank chuyên nghiệp, đổi mới, tin cậy, cởi mở và sẵn sàng học hỏi mọi thứ trên cơ sở kế thừa và giữ gìn bản sắc văn hóa Agribank: “Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”.

580-202311161747531.jpg
Agribank tham dự hội thảo"Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện VHDN trong Khối Doanh nghiệp Trung ương".

Nhận thức sâu sắc hơn vai trò của việc xây dựng và thực thi VHDN nói chung, văn hóa Agribank nói riêng, Đảng ủy Agribank đã nghiêm túc triển khai các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng và thực hiện VHDN, qua đó góp phần làm sáng rõ thêm quan điểm của Đảng về VHDN, văn hóa trong kinh doanh. Cụ thể gần đây nhất, Đảng ủy Agribank đã ban hành Chương trình hành động số 28-Ctr/ĐU-NHNo về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 28/4/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, khóa III về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện VHDN trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

580-202311161747532.jpg
Chung kết Hội thi Thanh niên Agribank tài năng.

Trên cơ sở đúc kết, kế thừa những giá trị cốt lõi, sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý kinh doanh, bản sắc, đặc trưng của văn hóa Agribank, định hướng chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm, hành vi ứng xử, giao tiếp của cán bộ, nhân viên Agribank, tạo dựng môi trường giao tiếp, làm việc hiệu quả, văn minh. Thương hiệu, uy tín của Agribank được khẳng định qua từng giai đoạn phát triển, gắn với hình ảnh Ngân hàng thương mại nhà nước đóng vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng, tiên phong, gương mẫu trong việc dẫn dắt hệ thống các tổ chức tín dụng thực thi nghiêm túc, có hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, cung ứng sản phẩm dịch vụ tiện ích, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội. Sự nỗ lực trong thực thi VHDN, nội quy lao động, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực Agribank “vừa hồng”, “vừa chuyên”, phẩm chất đạo đức tác phong giao dịch trong toàn thể đảng viên và người lao động đã được khách hàng ghi nhận, khách hàng đến và gắn bó với Agribank không chỉ bởi những sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt và phù hợp mà còn bởi từ phẩm chất của cán bộ Agribank. Trong nhiều năm qua và đặc biệt 3 năm 2020, 2021, 2022 toàn hệ thống Agribank đã trả lại tiền thừa cho khách hàng với 81.670 món/tổng sổ tiền 306 tỷ đồng.

Tạo đà bứt phá trong xây dựng và thực thi Văn hóa Agribank

580-202311161747533.jpg
Hình ảnh, tác phong của cán bộ Agribank chuyên nghiệp, thân thiện trong thực thi nhiệm vụ.

Để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, thực thi Văn hóa Agribank trong giai đoạn tới, Đảng ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/ĐUK bằng Nghị quyết chuyên đề: “Tăng cường lãnh đạo phát triển VHDN gắn với xây dựng hình ảnh, thương hiệu Agribank”. Có thể nói, việc tiếp tục ban hành Nghị quyết chuyên đề thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng bộ và hệ thống Agribank trong việc đẩy mạnh việc thực thi VHDN, văn hóa Agribank. Với các giải pháp mang tính đột phá, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ và hệ thống Agribank, tin tưởng rằng Agribank đã, đang và sẽ tiếp tục xây dựng, triển khai có hiệu quả công tác thực thi VHDN. Các chiến lược, mục tiêu kinh doanh được xác định rõ ràng, chuẩn xác, phù hợp; Triết lý kinh doanh được đúc rút sâu sắc, có bề dày văn hóa; Các nguyên tắc, quy định của Agribank được xây dựng gắn với thực tế và dễ thực hiện; Các giá trị cốt lõi đã, đang và sẽ dần dần được hình thành rõ nét, tạo nên bản sắc riêng, tạo dấu ấn và giành được thiện cảm của đối tác và khách hàng… Chính điều đó đã mang lại động lực để người lao động yên tâm công tác, cống hiến hết mình trong công việc.

Cùng với sự nỗ lực, nhiệt huyết, quyết tâm mạnh mẽ của tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành và gần 4 vạn CBCNV, “trái ngọt” từ việc triển khai VHDN trong toàn hệ thống sẽ là sự chung sức, đồng lòng, nội bộ đoàn kết thống nhất thành một khối, tạo sức mạnh tổng hợp, “nguồn sức mạnh nội sinh” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, hoạt động kinh doanh, xứng đáng với niềm tin yêu của khách hàng. Đó cũng là nền tảng cơ sở để Agribank phát triển ổn định, bền vững trước bối cảnh hội nhập quốc tế và thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra: Xây dựng Ngân hàng hiện đại và hội nhập, hướng tới ngân hàng số, ngân hàng bán lẻ; chuyển đổi thành NHTM cổ phần, quản trị điều hành và hoạt động theo hướng thông lệ quốc tế; phấn đấu đứng trong Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản; hoạt động an toàn, hiệu quả; giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, thực hiện hiệu quả Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước và ngành Ngân hàng trong các giai đoạn tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Văn hóa Agribank là nền tảng, nguồn sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững của Agribank

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.