Xã hội

Triển khai mô hình “Dân vận khéo” tại Hà Nội: Tạo không khí phấn khởi trong nhân dân

Hương Ly 29/01/2024 - 06:52

Năm 2023 có 13.663 mô hình “Dân vận khéo” trên toàn thành phố Hà Nội đã được triển khai gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Thủ đô, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân.

Chỉ đạo công tác dân vận năm 2024, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu các địa phương, đơn vị phát huy vai trò của các tổ dân vận ở cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số; tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các ngày lễ lớn, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô.

hoi-thi-dan-van-kheo-duoc.jpg
Hội thi “Dân vận khéo” quận Hoàng Mai đã tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên cán bộ dân vận nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Củng cố niềm tin trong nhân dân

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Vũ Hà, năm 2023, Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận. Thành phố đã tăng cường đổi mới công tác dân vận của Đảng theo hướng sâu sát cơ sở, đẩy mạnh đối thoại, vận động, thuyết phục, hạn chế các biện pháp hành chính về giải quyết vụ việc phát sinh trong nhân dân.

Thông qua việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, góp phần đấu tranh chống suy thoái về đạo đức, lối sống; tạo sự gắn bó, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Qua đó, góp phần tạo động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đáng chú ý, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được triển khai sâu rộng, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và các địa phương, cơ quan, đơn vị, thực sự trở thành phong trào thi đua rộng khắp, thấm sâu, lan tỏa trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Năm 2023, tổng số mô hình “Dân vận khéo” từ cấp cơ sở đến cấp thành phố được đăng ký triển khai là 13.663 mô hình; trong đó, cấp thành phố là 565 mô hình; cấp quận, huyện, thị ủy và tương đương 4.908 mô hình; cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và tương đương) 8.190 mô hình. Qua tổ chức triển khai phong trào, nhiều việc mới, việc khó, phát sinh ở cơ sở đã được giải quyết, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Cụ thể, trong lĩnh vực phát triển kinh tế, các mô hình “Dân vận khéo” tập trung vào việc phát triển sản xuất, giảm nghèo, sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng… Các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng được nhiều mô hình hội viên, đoàn viên hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế như mô hình “Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ” của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ; mô hình “Thực hiện phát triển mô hình sản xuất trồng rau an toàn theo hình thức VietGap” của Tổ hợp tác rau an toàn Phù Đổng, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên…

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực vận động, tuyên truyền đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nổi bật là mô hình: “Xây dựng chợ văn minh - an toàn - hiệu quả” của Hội Liên hiệp phụ nữ quận Đống Đa; mô hình “Đổi mới phương pháp dân vận khéo trong xây dựng các tuyến phố ẩm thực gắn với lợi ích của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch trên địa bàn phường Đồng Xuân” của UBND phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm.

Quá trình triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các địa phương, đơn vị đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với các mô hình: “Ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá sự hài lòng của công dân với chính quyền” của UBND phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm; mô hình “Tuổi trẻ Mỹ Đức xung kích thực hiện hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số trên địa bàn huyện” của Đoàn thanh niên huyện Mỹ Đức…

Đặc biệt, Hội thi “Dân vận khéo” và Ngày hội “Dân vận khéo” được tổ chức ở một số địa phương, đơn vị (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, quận Hoàng Mai, quận Hoàn Kiếm...) đã tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên cán bộ dân vận nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp phát sinh

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, trong năm 2024, Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Công tác dân vận được triển khai theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường nắm, dự báo tình hình nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, phát sinh; tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị… Qua đó tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của cả hệ thống chính trị.

Công tác dân vận cũng sẽ được triển khai đồng bộ, hiệu quả với các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững…, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024, mục tiêu, chỉ tiêu trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025…

Triển khai công tác dân vận năm 2024, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hà Đông Nguyễn Khánh Đồng cho biết, từ những kinh nghiệm triển khai công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền quận tiếp tục chỉ đạo hệ thống chính trị quận tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình dư luận nhân dân, dự báo và kịp thời báo cáo các cấp, ngành giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm lợi ích chính đáng của nhân dân.

Còn theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường, qua thực tiễn triển khai công tác dân vận cho thấy hiệu quả thiết thực từ việc phát động và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Trong năm 2024, huyện Đông Anh sẽ phát động những phong trào thi đua yêu nước thiết thực, phấn đấu sớm đạt các chỉ tiêu, tiêu chí huyện trở thành quận, xã thành phường. Trong đó, huyện sẽ thường xuyên động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nhấn mạnh nhiệm vụ công tác dân vận năm 2024, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong lưu ý, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ tháng 7-2023, do đó, các địa phương, đơn vị cần triển khai Luật theo hướng hiệu quả, thực chất; trong đó, chú trọng việc tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện. Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò của các tổ dân vận ở cơ sở quan tâm, tạo điều kiện để các tổ dân vận hoạt động hiệu quả hơn nữa. Bên cạnh đó, cần quan tâm đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dân vận; làm tốt công tác dân vận nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng triển khai các dự án lớn của thành phố. Đặc biệt là cần gắn phong trào thi đua “Dân vận khéo” với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển khai mô hình “Dân vận khéo” tại Hà Nội: Tạo không khí phấn khởi trong nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.