Cải cách hành chính

Triển khai Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm của toàn dân và cả hệ thống chính trị

Hoài Thu 23/06/2024 10:33

UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch thông tin, tuyên truyền một số nền tảng, ứng dụng của Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

hanoimoi.com.vn-uploads-images-phananh-2022-07-28-_chuyendoiso1.jpg
Thành viên Đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà tư vấn, tuyên truyền các dịch vụ trực tuyến, nền tảng dữ liệu số cho người dân phường Trúc Bạch (quận Ba Đình). Ảnh: Mai Hữu

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn Thủ đô về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của các sản phẩm nền tảng, ứng dụng trong triển khai Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn Hà Nội bảo đảm hiệu quả và tính minh bạch của bộ máy hành chính. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành thuộc thành phố trong công tác tuyên truyền về các sản phẩm nền tảng, ứng dụng trong triển khai Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn thành phố. Xác định việc triển khai Đề án 06 Chính phủ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, ngành, địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân và cả hệ thống chính trị…

Theo đó, nội dung tuyên truyền gồm 19 nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận số 3151/TB-TCTTKĐA ngày 18-4-2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ, trong đó, trọng tâm các ứng dụng: Công dân Thủ đô số (i-Hanoi); hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID; cấp lý lịch tư pháp trực tuyến trên VNeID; thu phí không dùng tiền mặt tại các bến xe tĩnh; triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; phòng họp thông minh, không giấy E-Cabinet.

Đồng thời, ưu tiên tập trung tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp biết được lợi ích thiết thực khi tích cực tham gia các ứng dụng thuộc Đề án 06 Chính phủ. Tuyên truyền vận động mạnh mẽ về nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp đến từng đối tượng tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cụ thể có hoạt động trong lĩnh vực được phân công phụ trách để nâng cao nhận thức, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa toàn xã hội, hưởng ứng và tham gia cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện thành công Đề án 06 Chính phủ nói chung và trên địa bàn Hà Nội nói riêng.

Tuyên truyền về kết quả ứng dụng nền tảng trong triển khai Đề án 06 Chính phủ, chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội; phản hồi của người dân và doanh nghiệp khi sử dụng ứng dụng; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình triển khai một số ứng dụng, nền tảng của Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn thành phố; các giải pháp khắc phục, qua đó, đúc kết kinh nghiệm, triển khai nhân rộng trong cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển khai Đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm của toàn dân và cả hệ thống chính trị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.