Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng yêu cầu thực hiện quyết liệt cải cách hành chính

Theo Thành Chung| 26/03/2015 16:13

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tập trung rà soát, cải cách mạnh thủ tục hành chính ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực...

Sáng 26/3 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo UBND 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, cải cách hành chính đầu tư không lớn, không phải tốn tiền bạc nhiều mà chỉ cần trách nhiệm, cần ý chí, cần quyết tâm, cần việc làm cụ thể thì sẽ tạo ra động lực, nguồn lực rất lớn cho phát triển, cho cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, yếu tố quyết định để đất nước phát triển.

Theo báo cáo và các phát biểu tại hội nghị, trong năm qua, các Bộ, ngành và địa phương đã tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính gắn với cải cách thủ tục hành chính, xác định vị trí việc làm, xây dựng tiêu chuẩn chức danh, nâng cao chất lượng tuyển chọn công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ. Các Bộ, ngành và địa phương đã rà soát trên 102.000 văn bản, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 282 văn bản, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp.

Với sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, hải quan đã vận hành hệ thống thông quan điện tử, góp phần giảm thời gian đăng ký tờ khai hải quan chỉ còn 3 giây, giảm gần 8 giờ trong quy trình giải phóng hàng hóa nhập khẩu và cơ chế một cửa quốc gia cũng đã kết nối chính thức với Bộ Tài chính và Bộ Công thương…

Các đại biểu cũng nêu bật những tồn tại hạn chế, nhất là hình thức trong đánh giá tác động của thủ tục hành chính, chậm công bố và niêm yết công khai thủ tục hành chính, tình trạng phân cấp theo kiểu hình thức, một số địa phương vẫn chưa triển khai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp...

Các đại biểu nêu nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong sửa đổi một văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh nhiều văn bản khác của Bộ Tài chính, thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công ở tỉnh Quảng Ninh, thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Bộ Giao thông Vận tải…cùng nhiều kiến nghị nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức ngày càng thực chất và cụ thể hơn trên các lĩnh vực.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao các ý kiến phát biểu cụ thể, trách nhiệm và đề nghị Bộ Nội vụ tiếp thu, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác để chỉ đạo thực hiện thiết thực và hiệu quả hơn. Thủ tướng nhấn mạnh, những kết quả đạt được là tích cực, song so với yêu cầu đặt ra vẫn còn chậm. Nhiều cơ chế chính sách còn gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và còn trùng dẫm; tinh thần, trách nhiệm vụ phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức vẫn còn yếu kém; cùng một cơ chế, chính sách, quy định như nhau nhưng chỉ số cạnh tranh, môi trường kinh doanh ở các địa phương lại khác nhau, điều này phụ thuộc vào vai trò của người đứng đầu, nơi nào tập trung cải cách tốt, nơi đó chỉ số tăng lên, nhân dân và doanh nghiệp ủng hộ đồng tình, thu hút được đầu tư và ngược lại, đây là khuyết điểm cũng là nguyên nhân…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Chúng ta phải quán triệt sâu sắc, coi cải cách thế chế, khâu đột phá như Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và văn kiện cho Đại hội XII sắp tới cũng sẽ tiếp tục khẳng định điều này. Mà đã là khâu đột phá thì phải là nhiệm vụ chính trị trong tâm thường xuyên của cấp ủy và chính quyền các cấp. Phải có chương trình kế hoạch, thực hiện có kiểm tra đôn đốc, có uốn nắn, sửa đổi, bổ sung, biểu dương, phê bình và có xử lý cán bộ, ai làm không được, không tích cực thiếu trách nhiệm thì phải thay đổi, chưa kể đến vấn đề kỷ luật. Chúng ta phải vì dân, vì đất nước mà đặt vấn đề như thế. Chỗ này chúng ta cần thực hiện quyết liệt hơn nữa. Mà đã là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên thì phải có kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng. Chúng tôi giao nhiệm vụ cho hải quan, thuế, kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường, xây dựng…giao chỉ tiêu rõ ràng, yêu cầu tháng 6 này phải có báo cáo trước Chính phủ, ai làm được những gì, chưa làm được gì, nguyên nhân thế nào đồng chí Bộ trưởng nào chịu trách nhiệm, quy định số giờ, thời gian rõ ràng. Với tinh thần đó, tôi yêu cầu các tỉnh cũng làm như vậy, chúng tôi nghiêm túc làm thì các đồng chí cũng phải nghiêm túc thực hiện….”.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu cải cách thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính tạo môi trường và hành lang pháp lý thuận lợi trên nguyên tắc thực hiện đầy đủ quy luật kinh tế thị trường, phân bổ nguồn lực, giá cả phải theo thị trường, phải công khai, minh bạch…

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục tập trung rà soát, cải cách mạnh thủ tục hành chính ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, gây tốn thời gian, chi phí lớn cho xã hội, cho người dân, doanh nghiệp như hải quan, tiếp cận đất đai, thuế, cấp phép xây dựng, thành lập doanh nghiệp…nhằm tạo môi trường thông thoáng nhất, thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, theo đúng tinh thần nhà nước phục vụ, chính quyền phục vụ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp, không nhất thiết phải lập đề án nhằm tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời, đảm bảo quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Các Bộ, ngành, địa phương rà soát làm rõ chức năng, nhiệm vụ ở từng bộ phận, tổ chức, đơn vị và vị trí việc làm. Bộ Nội vụ sớm xây dựng bộ tiêu chuẩn mới, phù hợp để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của độ ngũ cán bộ, công chức.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực, trình độ, nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ…./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng yêu cầu thực hiện quyết liệt cải cách hành chính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.