Thông báo

THÔNG BÁO HỦY THẦU

Nhật Anh 05/06/2024 21:00

Gói thầu: Nhập khẩu than đợt 08 năm 2024 (gói 3) (NK08.3/2024).

NOTICE OF CANCELLATION

Package: Import of coal for the eighth time in 2024 (package 3) (NK08.3/2024).

Kính gửi/To: Welhunt Materials Enterprise Co., Ltd.

Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-TMB ngày 5-6-2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin về việc hủy gói thầu: Nhập khẩu than đợt 08 năm 2024 (gói 3) (NK08.3/2024);

Pursuant to Decision No. 1595/QĐ-TMB dated 5th June 2024 signed by General Director of Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company regarding the cancellation of the Package: Import of coal for the eighth time in 2024 (package 3) (NK08.3/2024);

Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin thông báo về việc hủy gói thầu, chi tiết như sau:

We, Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company announce cancellation of the Package, detailed as follows:

- Tên gói thầu: Nhập khẩu than đợt 08 năm 2024 (gói 3) (NK08.3/2024).

- Package: Import of coal for the eighth time in 2024 (package 3) (NK08.3/2024).

- Bên mời thầu: Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin (TMB).

-Procuring Entity: Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company.

Address: No.5, Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam.

- Lý do hủy góithầu: Báo giá của nhà thầu tham dự không đáp ứng được các yêu cầu của Bản Yêu cầu báo giá của gói thầu.

- Reason for cancellation: The Quotation submitted by the Bidder did not meet the requirements of Request for Quotation of the Package.

Trân trọng thông báo!

Sincerely announce!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
THÔNG BÁO HỦY THẦU

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.