Cải cách hành chính

Thanh Xuân: Cử tri đồng thuận cao với phương án sắp xếp đơn vị hành chính

Việt Tuấn 04/04/2024 - 09:37

4/4 phường trên địa bàn quận Thanh Xuân đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

2(1).jpg
Tổ lấy ý kiến cử tri phường Thanh Xuân Nam triển khai lấy ý kiến cử tri.

Cụ thể, theo thông tin được UBND quận Thanh Xuân cho biết sáng 4-4, về việc nhập phường Kim Giang vào phường Hạ Đình, tổng số cử tri trên địa bàn phường Kim Giang đồng ý phương án sắp xếp đơn vị hành chính mới là 7.933/8.086 cử tri (chiếm tỷ lệ 98,11%), số cử tri không đồng ý là 153/8.086 cử tri (1,89%); số cử tri đồng ý với tên gọi đơn vị hành chính mới là 7.884/8.086 cử tri (chiếm tỷ lệ 97,5%), số cử tri không đồng ý tên gọi là 202/8.086 cử tri (2,5%).

Tổng số cử tri trên địa bàn phường Hạ Đình đồng ý phương án sắp xếp đơn vị hành chính mới là 8.614/8.699 cử tri (chiếm tỷ lệ 99,02%), số cử tri không đồng ý là 85/8.699 cử tri (0,98%); số cử tri đồng ý với tên gọi đơn vị hành chính mới là 8.587/8.699 cử tri (chiếm tỷ lệ 98,71%), số cử tri không đồng ý tên gọi là 112/8.699 cử tri (1,29%).

1(1).jpg
Cử tri phường Hạ Đình thảo luận về việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn.

Về việc nhập phường Thanh Xuân Nam vào phường Thanh Xuân Bắc, tổng số cử tri trên địa bàn phường Thanh Xuân Nam là 6.637 cử tri. Số cử tri tham gia bỏ phiếu là 6.607 cử tri (đạt tỷ lệ 99,55%). Số cử tri đồng ý phương án sắp xếp đơn vị hành chính mới là 6.305 cử tri (chiếm tỷ lệ 95,0%), số cử tri không đồng ý là 302 cử tri (4,55%); số cử tri đồng ý với tên gọi đơn vị hành chính mới là 6.291 cử tri (chiếm tỷ lệ 94,79%), số cử tri không đồng ý tên gọi là 316 cử tri (4,76%).

Tổng số cử tri trên địa bàn phường Thanh Xuân Bắc là 11.058 cử tri. Số cử tri tham gia bỏ phiếu là 11.054 cử tri (đạt tỷ lệ 99,96%). Số cử tri đồng ý phương án sắp xếp đơn vị hành chính mới là 11.012 cử tri (chiếm tỷ lệ 99,58%), số cử tri không đồng ý là 41 cử tri (0,37%); số cử tri đồng ý với tên gọi đơn vị hành chính mới là 11.013 cử tri (chiếm tỷ lệ 99,59%), số cử tri không đồng ý tên gọi là 40 cử tri (0,36%).

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, việc sắp xếp các đơn vị hành chính nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển; bảo đảm hoàn thiện thể chế, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội và đảm bảo theo tinh thần chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc sắp xếp đơn vị hành chính là cơ sở để HĐND quận sớm tổ chức kỳ họp thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn quận và trình UBND, HĐND thành phố xem xét thông qua Đề án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Xuân: Cử tri đồng thuận cao với phương án sắp xếp đơn vị hành chính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.