Lương - Bảo hiểm

Thanh Trì: Hơn 2.000 người sẽ được mua thẻ bảo hiểm y tế với giá “0 đồng”

Hà Hiền 28/02/2024 - 17:29

Năm 2024, huyện Thanh Trì có thêm hơn 2.000 người từ 70 đến dưới 80 tuổi sẽ được mua thẻ bảo hiểm y tế với giá “0 đồng".

nguoi-cao-tuoi.jpg
Người cao tuổi trên địa bàn huyện Thanh Trì được quan tâm để có thể tiếp cận với các chính sách an sinh.

Góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, năm nay, Hà Nội mở rộng hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) đối với nhiều nhóm đối tượng.

Mức hỗ trợ 100% áp dụng đối với người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi đang thường trú trên địa thành phố Hà Nội, không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc (nhóm này được cấp thẻ BHYT hằng năm theo chế độ hưu trí).

Mức hỗ trợ 70% áp dụng với nhóm đối tượng là người khuyết tật nhẹ chưa có thẻ BHYT đang thường trú trên địa bàn Hà Nội (không bao gồm trẻ em khuyết tật nhẹ dưới 16 tuổi).

Mức hỗ trợ 30% áp dụng với học sinh, sinh viên đang thường trú trên địa bàn Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố. Điều kiện thụ hưởng là học sinh, sinh viên phải chưa được cấp thẻ BHYT và đang tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (kể cả công lập và ngoài công lập) được UBND thành phố Hà Nội quyết định thành lập hoặc phân cấp cho sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã quyết định thành lập.

Ngoài ra, những người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố đang thường trú trên địa bàn Hà Nội cũng được hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT.

Để chính sách hỗ trợ đến với người thụ hưởng, BHXH huyện Thanh Trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thống kê, rà soát, lập danh sách từng trường hợp cụ thể.

Theo số liệu thống kê, hiện nay, trên địa bàn huyện Thanh Trì có 2.258 người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi; 131 người khuyết tật nhẹ; 121 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Các trường hợp này sẽ được xem xét hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định, trong đó, nhóm đối tượng là người cao tuổi được hỗ trợ 100% mức đóng. Như vậy, hơn 2.000 người cao tuổi sẽ được mua thẻ BHYT với giá “0 đồng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Trì: Hơn 2.000 người sẽ được mua thẻ bảo hiểm y tế với giá “0 đồng”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.