Lương - Bảo hiểm

Bảo đảm tốt nhất quyền lợi khám, chữa bệnh cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế

Hà Hiền 26/02/2024 - 06:10

Theo Công văn số 459/UBND-KGVX về tăng cường quản lý, kiểm soát chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vừa ban hành, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế quan tâm, chủ động bảo đảm tốt nhất quyền lợi khám, chữa bệnh cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế. Các cơ sở cần thực hiện nghiêm quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

Đồng hành với các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong công tác bảo đảm quyền lợi cho người tham gia là nhiều sở, ngành chức năng. Trong đó, Bảo hiểm xã hội thành phố có vai trò chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và cơ quan liên quan tăng cường tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Hoạt động thanh tra, kiểm tra tập trung vào các cơ sở gia tăng chi phí lớn, có dấu hiệu vi phạm. Đối với các cơ sở vi phạm quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cơ quan chức năng sẽ xem xét cho ngừng hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Cũng tại công văn này, UBND thành phố yêu cầu ngành Bảo hiểm xã hội thường xuyên rà soát, phân tích dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đưa thông tin cảnh báo tới các cơ sở khám, chữa bệnh có chi phí tăng cao so với mức chi phí bình quân của cơ sở cùng tuyến, cùng hạng, cùng chuyên khoa...

Sau đó, ngành Bảo hiểm xã hội tổng hợp, báo cáo UBND thành phố những cơ sở y tế không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm việc điều chỉnh các chi phí bất hợp lý đã được thông báo.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội thành phố cần nâng cao chất lượng công tác giám định bảo hiểm y tế, kiên quyết từ chối thanh toán bảo hiểm y tế đối với những chi phí bất hợp lý, sai quy định.

Hà Nội là địa phương tập trung hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhiều nhất cả nước, đồng thời có số lượng bệnh nhân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đông nhất. Riêng năm 2023, hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bảo đảm quyền lợi cho hơn 12,6 triệu lượt bệnh nhân với số tiền chi từ Quỹ Bảo hiểm y tế là hơn 22.536 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm tốt nhất quyền lợi khám, chữa bệnh cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.