Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thanh tra Chính phủ: Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất sân bay Miếu Môn của Hà Nội là chính xác

HNMO| 28/08/2019 08:15

(HNMO) - Chiều 27-8, tại buổi họp báo thông tin, trao đổi làm rõ về Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19-7-2017 của Thanh tra thành phố Hà Nội về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) và quá trình xử lý từ trước đến nay, đại diện Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Mạnh Hà, Tổ trưởng Tổ rà soát đã thông tin tóm tắt việc thực hiện rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Tổ trưởng Tổ rà soát thông tin tóm tắt việc thực hiện rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5. 

Theo đó, ngày 9-10-2018, Tổng Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 236/QĐ-TTCP về việc rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19-7-2017 của Thanh tra thành phố Hà Nội; tham gia rà soát, kiểm tra có sự phối hợp của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo quy định của pháp luật, đối tượng rà soát, kiểm tra gồm: UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; các đơn vị quân đội trong quản lý, sử dụng đất. 

Thanh tra Chính phủ thực hiện rà soát, kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt với các nội dung như sau:

1. Làm việc trực tiếp với Thanh tra thành phố Hà Nội để rà soát, kiểm tra các hồ sơ, tài liệu, báo cáo mà Thanh tra thành phố Hà Nội đã thu thập, sử dụng trong quá trình thanh tra và xây dựng Kết luận thanh tra về: Nguồn gốc đất, việc quản lý sử dụng đất sân bay Miếu Môn; quá trình xử lý kiến nghị, phản ánh và các nội dung tố cáo của công dân.

2. Làm việc và đề nghị Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân, Xí nghiệp Chè Lương Mỹ cung cấp bổ sung các thông tin, hồ sơ, tài liệu (sơ đồ, bản đồ, biên bản giao nhận đất sân bay Miếu Môn…) phục vụ kiểm tra, rà soát (trên cơ sở rà soát tại Thanh tra thành phố Hà Nội).

3. Đánh giá, phân tích thông tin, chứng cứ bao gồm: Tất cả các hồ sơ tài liệu, sơ đồ, bản đồ của tổ chức, cơ quan chức năng; phản ánh, kiến nghị, ý kiến của công dân xã Đồng Tâm qua các biên bản làm việc của Thanh tra thành phố Hà Nội với công dân trong quá trình thanh tra và phản ánh, kiến nghị, tố cáo trước, trong và sau khi Kết luận thanh tra ban hành. Tiến hành đối chiếu với quy định pháp luật qua các thời kỳ để đưa ra các nhận định, đánh giá và kết luận về tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra.

4. Xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra; chủ trì tổ chức các cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để cùng rà soát, kiểm tra lần cuối.

Thanh tra Chính phủ đã ban hành Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra; thực hiện công khai kết quả rà soát, kiểm tra tại UBND thành phố Hà Nội theo Thông báo số 611/TB-TTCP ngày 25-4-2019 với một số nội dung kết luận như sau:

Thứ nhất, việc tiến hành thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra.

Thứ hai, đối với việc quản lý, sử dụng đất sân bay Miếu Môn, kết luận của Thanh tra thành phố Hà Nội là chính xác. Theo đó, đối chiếu quy định của pháp luật về đất đai, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được Thủ tướng Chính phủ giao đất, UBND thành phố Hà Nội thực hiện công tác quy hoạch, đăng ký đất đai, đăng ký biến động về sử dụng đất, lập bản đồ hiện trạng, ban hành Quyết định giao đất cho đơn vị Quân chủng Phòng không - Không quân để tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân của Lữ đoàn 28 là đúng thẩm quyền, phù hợp quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013; Điều 101 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ về thẩm quyền điều chỉnh quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành. Từ thời điểm Quyết định số 5383/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội được ban hành vào ngày 20-10-2014 trở về trước không có sự tranh chấp về diện tích đất tại sân bay Miếu Môn. Mọi sự vi phạm liên quan đến việc lấn chiếm, cản trở đơn vị quân đội trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng cần phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thứ ba, Thanh tra thành phố Hà Nội kết luận những sai phạm trong việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 14 hộ dân sử dụng đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là có căn cứ, đảm bảo tính khách quan.

Thứ tư, phương pháp xử lý của Thanh tra thành phố Hà Nội đối với các nội dung tố cáo của công dân là phù hợp với quy định của pháp luật về tố cáo; kiến nghị của ông Lê Đình Kình và một số công dân là không có căn cứ, không có cơ sở.

Căn cứ các kết luận nêu trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội thực hiện Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19-7-2017.

Sau khi Thanh tra Chính phủ tổ chức công khai kết quả rà soát, kiểm tra, Văn phòng Chính phủ có các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về thực hiện, trong đó giao Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng giải thích, đối thoại với công dân khi cần thiết để giúp người dân hiểu rõ, hiểu đúng bản chất sự việc đã xảy ra tại Đồng Tâm; chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Hà Nội để thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh tra Chính phủ: Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất sân bay Miếu Môn của Hà Nội là chính xác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.