Lương - Bảo hiểm

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thay đổi ra sao?

Vũ Minh 14/11/2023 - 18:47

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, cơ chế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ có những thay đổi theo quy định mới.

Cụ thể, Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19-10-2023 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế” (Nghị định số 75) bổ sung nhiều quy định mới về thực hiện chính sách BHYT.

bhyt.jpg
Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT sẽ thay đổi theo hướng có lợi cho người bệnh.

Về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, quy định mới bãi bỏ tổng mức thanh toán, thực hiện thanh toán theo giá dịch vụ được áp dụng từ 1-1-2019.

Hằng năm, trên cơ sở dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, BHXH Việt Nam sẽ giao dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT cho BHXH các tỉnh/thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân (trong phạm vi 90% số dự toán thu BHYT toàn quốc).

Sau đó, cơ quan BHXH thực hiện thông báo số dự kiến chi khám, chữa bệnh BHYT tới các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT để các cơ sở lập kế hoạch sử dụng kinh phí trong năm theo số được thông báo. Việc giao số dự kiến chi này không áp dụng làm căn cứ tạm ứng, thanh toán, quyết toán của cơ sở khám, chữa bệnh trong trường hợp vượt số dự kiến chi.

Cũng theo quy định mới, các chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong phạm vi quyền lợi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT đã được cơ quan BHXH giám định sẽ thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT. Cơ chế thanh toán theo thực tế các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế sử dụng cho người bệnh. Mức giá thanh toán tính theo các quy định hiện hành.

Theo BHXH Việt Nam, việc áp dụng cơ chế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo Nghị định số 75 sẽ tạo điều kiện cho cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý; đồng thời sử dụng Quỹ BHYT an toàn, đúng quy định. Còn đối với người tham gia chính sách, thì quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT được bảo đảm tốt hơn.

Nghị định số 75 có hiệu lực thi hành từ ngày 3-12-2023, đồng nghĩa cơ chế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT từ năm 2024 sẽ có nhiều thay đổi theo hướng có lợi cho người tham gia.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thay đổi ra sao?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.