Hà Nội kết nối

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều trường nghề tuyển sinh vượt chỉ tiêu

Thanh Tàu 22/05/2024 - 12:53

Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh vừa kết luận nhiều trường nghề trên địa bàn thành phố vi phạm về tuyển sinh, bố trí giảng viên và giáo viên giảng dạy vượt quá mức giờ giảng theo quy định…

7.jpeg
Trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Phương.

Theo Kết luận thanh tra số 04/KL-TTS, Trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vi phạm, cụ thể: Trường không đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi tuyển sinh vượt quá quy mô tuyển sinh/năm của các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành, nghề mã ngành cấp III (căn cứ vào Báo cáo số 73/BC-CĐN ngày 26-3-2024 của trường)... Trường có ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ tuyển sinh vượt quá quy mô tuyển sinh (năm 2022: 16%, năm 2023: 18,2%); ngành Thiết đồ họa (năm 2022: 15%, năm 2023: 18%). Ngoài ra, trường bố trí giảng viên giảng dạy vượt quá định mức theo quy định.

cong-truong.jpg
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12. Ảnh: Văn Phương.

Tương tự, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12, Thanh tra Sở cũng chỉ ra nhiều thiếu sót.

Cụ thể, đối với người lao động là giáo viên thỉnh giảng, trường ký hợp đồng làm việc chưa đúng theo quy định của Bộ luật Lao động. Trường tăng quy mô tuyển sinh so với quy mô tuyển sinh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 04/GCNĐKBS-SLĐTBXH do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cấp ngày 25-1-2021 đối với trình độ đào tạo trung cấp, ngành/nghề Quản lý và bán hàng siêu thị nhưng không đăng lý bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi tuyển sinh vượt quá tổng quy mô tuyển sinh/năm của các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành, nghề mã cấp III (từ 41% trở lên). Cụ thể, nghề Quản lý và bán hàng siêu thị, trình độ trung cấp mã nghề 5340424: năm 2022 vượt 43 học sinh, tỷ lệ 43%, năm 2023 vượt 126 học sinh, tỷ lệ 126%.

Còn Trường Cao đẳng Thủ Thiêm, thành phần Hội đồng tuyển sinh của trường không đáp ứng đầy đủ theo khoản 2, Điều 6 Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH. Việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh, người ký quyết định thành lập không đúng thẩm quyền theo khoản 4, Điều 6 Thông tư nói trên (thẩm quyền thành lập Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh là Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh).

Tại thời điểm thanh tra (giữa tháng 3-2023), Trường chưa có Hội đồng trường theo quy định tại khoản 3, Điều 11 Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và khoản 4, Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH. Nhà trường bố trí giảng viên giảng dạy vượt quá mức giờ giảng dạy theo quy định...

gt2.jpg
Trường Trung cấp nghề Hùng Vương bố trí giáo viên giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng theo quy định: Ảnh: Văn Phương.

Trường Trung cấp nghề Hùng Vương cũng bố trí giáo viên giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng theo quy định. Cụ thể, căn cứ Bảng tổng hợp giờ giáo viên năm học 2022-2023, Bảng tổng hợp giờ giáo viên học kỳ I năm học 2023-2024, đối với ông N.H.V (688 giờ), ông H.T.N (690 giờ)… là giáo viên cơ hữu của trường.

Từ những vi phạm nêu trên, Thanh tra Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính (số 22/BB-VPHC ngày 26-3-2024 đối với Trường Trung cấp nghề Hùng Vương; biên bản số 11/BB-VPHC ngày 10-3-2024 đối với Trường Cao đẳng Thủ Thiêm). Thanh tra Sở yêu cầu hai đơn vị chấm dứt những vi phạm trên.

Cũng theo kết luận thanh tra, hành vi vi phạm trên được quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 24 Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26-10-2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Thanh tra Sở đề nghị Trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh chấm dứt ngay hành vi vi phạm và tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính số 27/BB-VPHC ngày 2-4-2024 đối với trường.

Cụ thể, hành vi không đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi tuyển sinh vượt quá quy mô tuyển sinh/năm; và hành vi bố trí giáo viên giảng dạy vượt quá mức giờ giảng dạy theo quy định. Các hành vi vi phạm trên quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 7; điểm b, khoản 1, Điều 24 Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26-10-2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Thanh tra Sở đề nghị Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12 thực hiện ký hợp đồng lao động là giáo viên thỉnh giảng (hình thức, tên gọi, cơ sở pháp lý) theo quy định của Bộ luật Lao động; yêu cầu chấp hành Quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND thành phố đối với các quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính đã bị lập biên bản.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều trường nghề tuyển sinh vượt chỉ tiêu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.