Chính trị

Tập trung giải quyết việc khó, phức tạp, tránh tư tưởng nể nang, “giữ an toàn”

Hương Ly 25/06/2024 - 18:00

Chiều 25-6, phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, nhất là giải quyết những việc khó khăn, phức tạp; tránh tư tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “giữ an toàn” hoặc cục bộ...

Quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển

Điểm lại những kết quả mà thành phố Hà Nội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Bám sát chủ đề công tác năm 2024 của thành phố: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, ngay từ đầu năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân Thủ đô đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

t2-ket-luan-quang-canh-.jpg
Phiên làm việc chiều 25-6, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Ảnh: Viết Thành

Cùng với việc xây dựng, hoàn thiện Luật Thủ đô (sửa đổi), Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 7…, trong 6 tháng đầu năm 2024, thành phố cũng đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền và thực hiện phương châm 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả” trong giải quyết công việc. Công tác tự phê bình và phê bình, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được chú trọng, đi vào thực chất.

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đã đạt kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 6% (cùng kỳ tăng 5,97%); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 252.054 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán… Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm. Thành phố đã chủ động ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và một số ngày lễ, kỷ niệm quan trọng trong năm 2024.

Các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục duy trì nền nếp, đáp ứng yêu cầu đặt ra. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục phát huy vai trò đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nòng cốt trong công tác giám sát, phản biện xã hội.

Thay mặt Thành ủy, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế; đề nghị các cấp, các ngành tập trung khắc phục, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2024 đã đề ra.

Nhấn mạnh những yêu cầu đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị toàn Đảng bộ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cùng với việc tăng cường trách nhiệm giải quyết công việc theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu của năm 2024; kết quả thực hiện 10 chương trình công tác lớn, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của Đảng bộ thành phố khóa XVII, gắn với thực hiện tốt các kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; quyết liệt thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ còn khó khăn, hạn chế...

“Càng gần Đại hội càng phải quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là giải quyết những việc khó khăn, phức tạp. Đây sẽ là một trong những “thước đo” năng lực, tinh thần trách nhiệm, vì công việc chung của cán bộ, đảng viên; tránh tư tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “giữ an toàn” hoặc cục bộ, bè phái, gây ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp và kết quả thực hiện nhiệm vụ”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến lưu ý.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị các cấp, ngành của thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi); tổ chức việc công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và xây dựng kế hoạch triển khai ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trong đó yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch, quản lý theo quy hoạch; có các giải pháp cụ thể và tiến độ thực hiện các quy hoạch, nhất là việc ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức làm căn cứ thực hiện, danh mục dự án để kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu các địa phương, đơn vị của thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn để đạt mức tăng trưởng kinh tế đã đề ra, đặc biệt là công tác xây dựng cơ bản, giải ngân; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả… Tiếp tục xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc, miền núi. Quan tâm phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; phòng, chống dịch bệnh; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận xã hội.

Dự thảo các văn kiện phải khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển

Liên quan việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cơ bản thống nhất với dự thảo Kế hoạch của Thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố; đồng thời đánh giá cao sự chủ động của Ban Thường vụ Thành ủy đã khẩn trương, kịp thời quán triệt, chỉ đạo triển khai ngay Chỉ thị số 35 ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị.

t2-ket-luan-hntu-.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Ảnh: Viết Thành

Để thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp ủy Đảng, đặc biệt là người đứng đầu, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát động các phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Liên quan đến chủ đề, phương châm và đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình Đại hội, phải thể hiện được ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển của Thủ đô theo đúng tinh thần Nghị quyết số 15/NQ-TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và sự mong muốn, kỳ vọng của Trung ương, Bộ Chính trị dành cho Thủ đô. Đồng thời, phải phân tích sâu sắc các nguyên nhân, dự báo có cơ sở khoa học về tình hình Thủ đô, trong nước, khu vực và quốc tế, để từ đó xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá cho nhiệm kỳ tới…

t2-dieu-hanh-phien-thao-luan-.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến điều hành phiên thảo luận tại tổ sáng 25-6. Ảnh: Viết Thành

Đối với nội dung về kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật Đảng viên theo thẩm quyền.

Nhấn mạnh 6 tháng cuối năm 2024, khối lượng công việc còn rất lớn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cả nhiệm kỳ đã được xác định tại Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung giải quyết việc khó, phức tạp, tránh tư tưởng nể nang, “giữ an toàn”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.