Đối ngoại

Tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại

Hoài Thu 08/02/2024 - 06:31

UBND thành phố Hà Nội vừa có Kế hoạch số 47/KH-UBND về tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2024.

Kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thông tin đối ngoại; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong chỉ đạo, triển khai công tác thông tin đối ngoại từ thành phố đến các sở, ban, ngành và địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt là tăng cường công tác quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Việt Nam nói chung và của thành phố nói riêng; xây dựng thương hiệu, định vị hình ảnh của thành phố Hà Nội trong mắt bạn bè các nước khu vực và quốc tế.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục khai thác, phát huy hiệu quả các kênh truyền thông quảng bá, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, người dân, cộng đồng, doanh nghiệp; đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè trong nước và quốc tế, phát huy các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.

Để làm tốt việc này, UBND thành phố yêu cầu các cấp, ngành trong công tác thông tin đối ngoại phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; bảo đảm “chủ động, kịp thời, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả”. Bảo đảm có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và thành phố, các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố trong quá trình thực hiện công tác thông tin đối ngoại.

Bên cạnh đó, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đúng đối tượng; đổi mới nội dung, tài liệu, ấn phẩm; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quảng bá, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.