Lương - Bảo hiểm

Số người hưởng lương hưu từ Quỹ Bảo hiểm xã hội và ngân sách tăng, giảm trái chiều

Hà Hiền 28/02/2024 16:26

Những năm gần đây, số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng từ Quỹ BHXH tăng nhanh, bình quân tăng 5,32%; số người hưởng từ nguồn ngân sách giảm dần với mức giảm bình quân 2,88% mỗi năm.

BHXH Việt Nam cho biết, hiện cả nước có gần 13 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng 2,7 triệu người cao tuổi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, chiếm hơn 20% dân số là người cao tuổi.

Về BHXH, diện bao phủ của chính sách không ngừng mở rộng, đến hết năm 2023, có hơn 18,2 triệu người tham gia, trong đó có hơn 1,7 triệu người tham gia BHXH tự nguyện. Tỷ lệ bao phủ BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi cũng tăng nhanh, từ 24,3% vào năm 2013, lên 39,25% vào năm 2023.

luong-huu-hd.jpg
Hơn 20% dân số là người cao tuổi có lương hưu.

Tương ứng với việc gia tăng số người tham gia BHXH là số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng tăng, từ gần 2,9 triệu người vào năm 2016 lên gần 3,28 triệu người vào năm 2023 (1,05 triệu người hưởng từ nguồn ngân sách nhà nước; 2,23 triệu người hưởng từ nguồn Quỹ BHXH).

Trung bình mỗi năm, số người nhận về khoảng tiền lương hưu, trợ cấp tăng 2,16%. Trong đó, số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng từ Quỹ BHXH tăng nhanh, bình quân tăng 5,32%; số người hưởng từ nguồn ngân sách giảm dần với mức giảm bình quân 2,88% mỗi năm.

Người hưởng lương hưu từ Quỹ BHXH có mức hưởng bình quân là 5,6 triệu đồng/người/tháng, còn người hưởng lương hưu từ nguồn ngân sách nhà nước là 4,7 triệu đồng/người/tháng.

Số lượng người hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH tăng dần là do chính sách BHXH mở rộng đến nhiều nhóm đối tượng tham gia. Nếu như trước đây, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng từ đủ 3 tháng trở lên mới đủ điều kiện tham gia BHXH, thì hiện nay chỉ cần đủ 1 tháng trở lên.

Người lao động không may rơi vào cảnh thất nghiệp, mất việc làm, không có điều kiện tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc, họ có thể chuyển sang đóng theo hình thức tự nguyện.

Ngoài ra, bất cứ ai trong độ tuổi lao động, còn đủ thời gian tham gia BHXH để hưởng chế độ hưu trí, nếu có nhu cầu, họ đều được tạo điều kiện thuận lợi để ghi tên vào hệ thống BHXH tự nguyện.

Tại dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), chính sách BHXH được thiết kế mở rộng đối tượng tham gia, thụ hưởng. Theo hướng này, dự kiến, số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng từ Quỹ BHXH tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số người hưởng lương hưu từ Quỹ Bảo hiểm xã hội và ngân sách tăng, giảm trái chiều

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.