Chính trị

Phấn đấu thực hiện mức cao nhất 7 chỉ tiêu khó hoàn thành

Mai Hữu 27/02/2024 - 14:26

Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội xác định có 6/20 chỉ tiêu rất khó khăn để có thể hoàn thành và 1/20 chỉ tiêu khó hoàn thành.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 87-CV/BCSĐ về việc triển khai chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố đề nghị các thành viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, theo lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo phương châm: “Rõ quy trình giải quyết, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc; Rõ thẩm quyền, trách nhiệm; Rõ kết quả kiểm tra, đôn đốc, xử lý người đứng đầu trong thực thi công vụ” gắn với việc quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội mà Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Tiếp tục chỉ đạo rà soát các quy định, quy trình, quy chế, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định không phù hợp; ban hành các quy định, quy chế, quy trình bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Nghiên cứu, rà soát để tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền một số nội dung, lĩnh vực theo nguyên tắc cấp nào làm tốt thì để cấp đó triển khai thực hiện, đồng thời tăng tính chủ động cho các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ...

Căn cứ kết quả sơ kết thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nửa đầu nhiệm kỳ, dự kiến đến cuối nhiệm kỳ có 13/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 6/20 chỉ tiêu rất khó khăn để có thể hoàn thành (tốc độ tăng trưởng bình quân tổng sản phẩm trên địa bàn; GRDP bình quân/người; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; tốc độ tăng năng suất lao động; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng), 1/20 chỉ tiêu khó hoàn thành (tỷ lệ hộ dân thành thị và nông thôn được cung cấp nước sạch).

Đối với những chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt kế hoạch, phải củng cố vững chắc và phấn đấu đạt cao hơn. Đối với 6 chỉ tiêu rất khó khăn để có thể hoàn thành và 1 chỉ tiêu khó hoàn thành, phải rà soát, đánh giá kỹ những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân, trên cơ sở đó bổ sung, điều chỉnh giải pháp, biện pháp, bảo đảm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, khả thi để tập trung cao độ trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phấn đấu thực hiện mức cao nhất 7 chỉ tiêu khó hoàn thành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.