Cải cách hành chính

Hà Nội hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế số, xã hội số giai đoạn 2021-2025

Mai Hữu 05/02/2024 - 06:27

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 thành phố Hà Nội cho biết, đến nay một số chỉ tiêu phát triển kinh tế số, xã hội số giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành.

Trước đó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện về phát triển kinh tế số và xã hội số đã được UBND thành phố chỉ đạo tại Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 27-9-2023 về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đến nay, một số chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành, gồm: 100 xã, phường, thị trấn đã có hạ tầng cáp quang; hạ tầng mạng băng rộng cáp quang đến hộ gia đình đạt tỷ lệ 93,15%; số thuê bao di động là băng rộng đạt tỷ lệ 121%; số thuê bao băng rộng cố định trên 100 dân đạt tỷ lệ 27,3%; tỷ lệ hộ gia đình có sử dụng ít nhất 1 điện thoại thông minh đạt 122,7%; tỷ lệ thuê bao di động sử dụng smartphone trên tổng số thuê bao điện thoại di động đạt 81,7%.

Thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã chủ động nghiên cứu, đề xuất, triển khai, công nhận mô hình tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nhân rộng trên toàn thành phố trong thời gian tới. Đến nay nhiều quận, huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo và tích cực triển khai thực hiện với nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo.

Thành phố đang tổ chức tổng kết, đánh giá, nghiên cứu, đề xuất phát triển Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội. Trong thời gian tới, bên cạnh tiếp nhận các dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo chung trong lĩnh vực công nghệ thông tin được tuyển chọn 1 năm một lần, vườn ươm sẽ tiến hành các đợt tuyển chọn theo các lĩnh vực chuyên sâu phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển doanh nghiệp công nghệ số, công nghiệp ICT, ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế số, xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử của thành phố nhằm tập trung nguồn lực, hỗ trợ các dự án/ý tưởng khởi nghiệp phát triển.

Thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế số và xã hội số cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng thời tổ chức đào tạo cho các công chức (phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Tài chính - Kế hoạch) của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã về chuyển đổi số nói chung và kinh tế số, xã hội số nói riêng. Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hướng dẫn các huyện theo chương trình xây dựng nông thôn mới về triển khai các mô hình thôn thông minh, xã thông minh trong đó tập trung các nội dung phát triển kinh tế số và xã hội số.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế số, xã hội số giai đoạn 2021-2025

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.