Nghị quyết và Cuộc sống

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hiền Phương 13/07/2023 - 13:29

Ngày 13-7, Quận ủy Nam Từ Liêm sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và tổng kết cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học dự hội nghị.

qc.jpgQuang cảnh hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-TƯ, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn quận bước đầu đã có chuyển biến tích cực. Ban Chỉ đạo 35 quận đã chủ động xây dựng lực lượng gồm 2.223 cộng tác viên tham gia tương tác, đấu tranh trên không gian mạng; duy trì hoạt động của trang Fanpage Diễn đàn Nam Từ Liêm và thông qua hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo 35 quận, tổ giúp việc, các cơ quan, đơn vị.

Từ năm 2020 đến nay, trang Fanpage đã đăng tải 3.141 bài tuyên truyền trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, đấu tranh với các luận điệu sai trái xuyên tạc trên mạng xã hội. Phòng Văn hóa - Thông tin quận hướng dẫn UBND các phường thành lập được 131/139 Tổ công nghệ số cộng đồng tổ dân phố.

Công an quận tiếp tục triển khai “Mô hình liên kết tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng”, ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên không gian mạng giữa công an và các hội, nhóm Facabook. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền thông tin tích cực gắn với cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - mỗi ngày một câu chuyện đẹp”, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn, từng năm, gắn với từng sự kiện của đất nước, Thủ đô, của Đoàn…

hoc-pb.jpgPhó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TƯ, thời gian tới, quận Nam Từ Liêm sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng lực lượng chuyên trách đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm...

Về cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Ban tổ chức đã nhận được 489 bài viết. Ban tổ chức đã chọn 16 bài viết và 1 video gửi về Ban tổ chức cuộc thi Thành ủy.

thao.jpg
Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm khen thưởng các cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TƯ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đề nghị, quận Nam Từ Liêm tiếp tục tăng cường tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TƯ. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời định hướng dư luận xã hội. Tuyên truyền, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương, của thành phố, của quận về công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TƯ, qua đó, phát huy những cách làm hiệu quả; chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân...

Tại hội nghị, quận Nam Từ Liêm đã khen thưởng 10 tập thể, 11 cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TƯ; trao giải cho các cá nhân và tập thể tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.