Cải cách hành chính

Minh bạch giải quyết thủ tục hành chính, vì sự hài lòng của người dân

Hoài Thu 21/09/2023 - 18:50

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 10831/VP-KSTTHC, truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn, thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ nhất của Tổ công tác ngày 8-9-2023.

hanh-chinh.jpg
Bộ phận “một cửa” của UBND phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) bố trí đủ trang thiết bị để giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Quang Thái

Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chỉ đạo: Phát huy vai trò, trách nhiệm giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trong triển khai cải cách thủ tục hành chính. Xác định kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong các tiêu chí đánh giá xếp loại hằng năm đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức các đơn vị.

Bên cạnh đó, tập trung cải cách quy trình, thủ tục hành chính nội bộ để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, tránh phát sinh các thủ tục gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, tham mưu việc thực hiện ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố “cấp nào sát dân, gần dân thì giao cấp đó thực hiện”; đánh giá kết quả việc thực hiện ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính để từ đó tham mưu UBND thành phố kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền việc phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính từ trung ương cho địa phương và trong nội bộ từng cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố.

Song song đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; trọng tâm triển khai hiệu quả, thực chất Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả và có sản phẩm cụ thể đối với các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 18-8-2023 của UBND thành phố về cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 6-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Minh bạch giải quyết thủ tục hành chính, vì sự hài lòng của người dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.