Chính trị

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Tây Hồ: Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết

Hương Ly 03/04/2024 - 06:48

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Tây Hồ tiếp tục khẳng định là khối liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.

Qua đó, khơi dậy, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quận Tây Hồ ngày càng phát triển.

Hoàn thành nhiều khâu khó, việc mới

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ đã có nhiều hoạt động sáng tạo trong xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng.

Kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ đạt được có thể khái quát trong 10 điểm nổi bật. Trong đó, thực hiện Kết luận số 14-KL/TƯ ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã ban hành quyết định phê duyệt việc đăng ký đảm nhận giải quyết khâu khó, việc mới đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt quận, đồng thời giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tiến hành giám sát. Với tổng số 151 nội dung đăng ký, đã có 97 nội dung hoàn thành xuất sắc (đạt 63,58%).

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Tây Hồ đã tổ chức được 70 hội nghị phản biện xã hội với 5.736 lượt người dự. Cùng với việc tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, trong 2 năm 2020 và 2021, trước sự bùng phát của đại dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận đã tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19, Quỹ Vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng, dẫn đầu thành phố và được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận cũng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thành công tốt đẹp tại 108/108 tổ dân phố. Các phong trào thi đua luôn được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận chú trọng thực hiện. Toàn quận đã khen thưởng, biểu dương 5.577 lượt tổ dân phố văn hóa - sức khỏe tiêu biểu, 24.666 lượt gia đình văn hóa - sức khỏe tiêu biểu; thăm, tặng quà 5.568 lượt hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ gần 1,7 tỷ đồng; xây dựng 32 căn Nhà đại đoàn kết.

Riêng trong năm 2023, quận Tây Hồ đã phối hợp tổ chức thành công Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố Hà Nội tại Không gian văn hóa sáng tạo phố đi bộ Trịnh Công Sơn với điểm nhấn là màn múa “Vũ điệu kết đoàn” do 1.200 diễn viên không chuyên là cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, nhân dân trên địa bàn quận Tây Hồ biểu diễn, xác lập kỷ lục Việt Nam, được nhân dân ghi nhận đánh giá rất cao...

Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận cũng tích cực tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trọng tâm bàn việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là hoạt động thường niên, hiệu quả được quận triển khai gần 20 năm qua ở các khu dân cư và các phường. Đến nay đã có 7 phường được công nhận là “Phường văn hóa” và được nhân dân đồng tình hưởng ứng tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” trong thời gian tới.

Là địa bàn có nhiều người nước ngoài cư trú, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ đã tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, khơi dậy lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, yêu chuộng hòa bình, tôn trọng lợi ích quốc gia dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tiếp tục phát huy vai trò, vị trí và chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ sẽ hướng mọi hoạt động về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và củng cố về tổ chức, cán bộ, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Tây Hồ: Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.