Nghị quyết và Cuộc sống

Long Biên: Kết quả giải quyết khiếu nại đúng hạn đạt 97,3%, không có chậm muộn

Đình Hiệp 29/05/2024 - 18:42

Trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, quận Long Biên luôn chú trọng đến công tác tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tố cáo.

long-bien-2.jpg
Lãnh đạo quận Long Biên trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ và Quy định số 11-QĐi/TƯ. Ảnh: Đình Hiệp

Chiều 29-5, Quận ủy Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TƯ ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ và 5 năm Quy định số 11-QĐi/TƯ, lãnh đạo quận và các cơ quan, đơn vị, các phường luôn nghiêm túc trong sắp xếp, bố trí lịch tiếp công dân đảm bảo thường xuyên, đúng quy định.

long-bien-3.jpg
Lãnh đạo quận Long Biên trao Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ và Quy định số 11-QĐi/TƯ. Ảnh: Đình Hiệp

Trong đó đã lựa chọn nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, được xác định là việc mới, việc khó để tổ chức tiếp dân theo chuyên đề. Bí thư đảng ủy 14 phường trực và tiếp 5.704 buổi với 867 lượt công dân, chỉ đạo giải quyết 234 vụ việc theo thẩm quyền; lĩnh vực tư pháp, các ngành tư pháp tiếp công dân 730 cuộc với 3.413 lượt người, giải quyết 561 vụ việc theo thẩm quyền.

Trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn chú trọng đến công tác tổ chức đối thoại với người khiếu nại, tố cáo. Kết quả giải quyết khiếu nại đúng hạn đạt 97,3%; giải quyết tố cáo đúng hạn đạt 98,4%; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp đúng hạn đạt 100%. Số vụ việc, số tổ chức Đảng, đảng viên bị khiếu nại tố cáo với tỷ lệ giải quyết đạt 97,14%; không có chậm muộn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đường Hoài Nam cho biết, thời gian tới, trên địa bàn quận tiếp tục triển khai thực hiện các công trình, dự án quan trọng của thành phố, quận. Trong đó, cơ chế chính sách hỗ trợ đền bù, tái định cư có nhiều thay đổi; một số dự án triển khai còn kéo dài, nhất là việc chuẩn bị công tác nhân sự phục vụ cho đại hội Đảng các cấp. Vì thế, dự báo tình hình đơn, thư khiếu nại, tố cáo có khả năng tiếp tục gia tăng.

long-bien-1.jpg
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đường Hoài Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Hiệp

Đồng chí Đường Hoài Nam cho biết, để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân. Đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, không đùn đẩy, không né tránh.

Đối với các cấp ủy Đảng, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy phải duy trì lịch tiếp công dân bảo đảm thực chất, hiệu quả, không làm hình thức, đối phó. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, gắn cơ chế kiểm tra, giám sát vào việc triển khai thực hiện tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tiếp tục đổi mới công tác tiếp dân, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của quận và nguyện vọng của nhân dân. Sau các buổi tiếp công dân, cần thường xuyên rà soát các vụ việc đảm bảo tiến độ thực hiện, hạn chế tình trạng chậm muộn trong giải quyết đơn thư và xác định rõ vai trò trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy đã quyết định khen thưởng đối với 9 tập thể và 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ và Quy định số 11-QĐi/TƯ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Long Biên: Kết quả giải quyết khiếu nại đúng hạn đạt 97,3%, không có chậm muộn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.