Quy hoạch

Lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch Thủ đô trong tháng 11-2023

Bảo Hân 15/11/2023 - 19:11

Việc tiếp nhận các góp ý và hoàn thiện nội dung dự thảo Quy hoạch Thủ đô được thực hiện trong tháng 11 -2023.

ban-do.jpg
Phạm vi, ranh giới lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội - cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô, sau quá trình nghiên cứu công phu và kỹ lưỡng, dự thảo Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 kèm theo các hồ sơ được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Viện trong tháng 11-2023 để xin ý kiến theo quy định.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội cũng đồng thời gửi hồ sơ dự thảo Quy hoạch Thủ đô tới các đơn vị xin ý kiến.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, Viện đề nghị tham gia ý kiến bằng văn bản về phương án phát triển ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, đảm bảo sự liên kết, đồng bộ và hệ thống giữa các ngành, giữa các địa phương trong vùng, sự phù hợp của quy hoạch Thủ đô được lập đối với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng có liên quan.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô Hà Nội, Viện chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND thành phố đôn đốc để nhận được ý kiến góp ý bằng văn bản.

Về việc xin ý kiến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, Viện gửi hồ sơ, đề nghị các đơn vị trả lời bằng văn bản về nội dung phương án phát triển ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý trong Quy hoạch Thủ đô, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng có liên quan.

Các sở, ngành thành phố phối hợp với Viện, các đơn vị tư vấn trong việc nghiên cứu các nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch Thủ đô, danh mục các dự án ưu tiên đầu tư của ngành, lĩnh vực, địa bàn theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền.

Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan được giao cho UBND các quận, huyện, thị xã thông báo đến UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức đóng tại địa bàn.

UBND cấp xã có trách nhiệm thông tin việc lấy ý kiến về quy hoạch đến cộng đồng dân cư và cá nhân có liên quan. Cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân góp ý cho quy hoạch trực tiếp trên trang thông tin điện tử của Viện hoặc gửi văn bản góp ý tới Viện.

Thời gian tổ chức lấy ý kiến và trả lời trong vòng 30 ngày. Theo kế hoạch, việc góp ý, tiếp nhận các góp ý và tiếp thu, hoàn thiện nội dung quy hoạch được thực hiện trong tháng 11-2023 để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch Thủ đô trong tháng 11-2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.