Quy hoạch

Sớm hoàn thành, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội

Bảo Hân 10/11/2023 - 17:31

UBND thành phố chỉ đạo, cần tích cực triển khai các bước tiếp theo để sớm hoàn thành, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

hop-311.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp ngày 3-11.

Ngày 10-11, UBND thành phố có văn bản số 1063/TB-UBND thông báo kết luận của UBND thành phố về báo cáo nội dung chủ yếu Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trước đó, ngày 3-11, tại trụ sở UBND thành phố, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì phiên họp trực tuyến xem xét, cho ý kiến về báo cáo nội dung chủ yếu Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp, thẩm tra của Văn phòng UBND thành phố về nội dung chủ yếu của Quy hoạch Thủ đô, ý kiến của các đại biểu dự họp, UBND thành phố thống nhất chủ trương về báo cáo các nội dung chủ yếu Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đề xuất của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

UBND thành phố chỉ đạo trong thời gian tới, cần tích cực triển khai các bước tiếp theo để sớm hoàn thành, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định với tinh thần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, liên tục giữa các nội dung, giữa các chuyên gia, đơn vị tư vấn để đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Để khẩn trương hoàn thành các bước tiếp theo trước khi trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Thủ đô theo quy định, UBND thành phố giao Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục rà soát, bám sát Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô, các Nghị quyết của Trung ương có liên quan và Đề cương định hướng Quy hoạch Thủ đô đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua, nhất là đánh giá các tồn tại, hạn chế, các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển; rà soát, thống nhất các thuật ngữ, khái niệm sử dụng trong báo cáo theo quy định.

Các nội dung cụ thể cần đồng bộ, quán triệt xuyên suốt tư tưởng, triết lý, nguyên tắc lập quy hoạch đã đề ra.

Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ phối hợp.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các nội dung báo cáo để trình HĐND thành phố theo quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sớm hoàn thành, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.