Hà Nội kết nối

Kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong mỗi cán bộ, đảng viên

Hà Phạm 23/04/2024 - 18:37

Ngày 23-4, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định 132 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các quy định của Trung ương liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

hn1.jpg
Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị. Ảnh: Minh Tuấn

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

Thời gian gần đây, Trung ương quan tâm, tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả hơn đối với công tác này.

Từ đó, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý từng cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và các cơ quan trong hệ thống thanh tra, kiểm tra, tố tụng, bảo vệ pháp luật... phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị các cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án cần rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công và các lĩnh vực tiềm ẩn tham nhũng, tiêu cực.

Mặt khác, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám định, định giá tài sản, xử lý những khó khăn, vướng mắc, bất cập theo Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

hn2.jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Tuấn

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc hơn, hành động quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

“Thực hiện phương châm lấy phòng ngừa là chính, xây là chính, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa và khuyến khích cơ chế tự kiểm tra, tự giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm; không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, vi phạm của một người trở thành vi phạm của tập thể”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nêu rõ.

Hội nghị cũng đã cung cấp kịp thời cho đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố Hồ Chí Minh những nội dung cơ bản về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động tố tụng, thi hành án.

Từ đó, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt động tố tụng, thi hành án và hoạt động khác có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong mỗi cán bộ, đảng viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.