Doanh nghiệp

Hà Nội quy định việc xét tặng giải thưởng “Cúp Thăng Long”

Hoài Thu 09/06/2024 6:11

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký Quyết định số 39/2024/QĐ-UBND ban hành Quy chế khen thưởng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn-uploads-images-trungtruc-2022-10-13-_thanh-oai2-1-.jpg
Lãnh đạo huyện Thanh Oai tặng Giấy khen cho các doanh nghiệp có sự đóng góp về kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Ảnh: Đỗ Minh.

Quy chế áp dụng đối với các sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố có chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp hoặc có doanh nhân tham gia các hoạt động của cơ quan, đơn vị; UBND các quận, huyện, thị xã; doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố.

Doanh nghiệp đề nghị khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND thành phố phải được các cụm, khối thi đua do thành phố tổ chức bình xét, suy tôn; có thời gian hoạt động liên tục từ 2 năm trở lên tính đến thời điểm xét khen thưởng.

Đáng lưu ý, doanh nghiệp đề nghị xét tặng giải thưởng “Cúp Thăng Long” phải có thời gian hoạt động liên tục từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm xét khen thưởng. Doanh nghiệp đề nghị khen thưởng nhân dịp kỷ niệm phải có thời gian hoạt động liên tục từ 5 năm trở lên.

Trường hợp doanh nghiệp được UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ xét, tặng Cờ thi đua của Chính phủ nhưng không được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ thì được xét, tặng Cờ thi đua của UBND thành phố.

Thành phố sẽ không xét khen thưởng đối với trường hợp: Trong thời gian tính thành tích khen thưởng có vi phạm quy định về thuế, bảo hiểm xã hội, môi trường, vệ sinh, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, bị các cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt hoặc ngoài thời gian tính thành tích khen thưởng, có các vi phạm trên bị các cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt nhưng chưa khắc phục hết vi phạm, trừ các trường hợp có lý do chính đáng, được cấp có thẩm quyền chấp thuận; không tham gia các hoạt động an sinh xã hội; cơ quan có thẩm quyền đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc đang giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; báo cáo đề nghị khen thưởng không trung thực.

Quy chế cũng nêu rõ về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, thời gian tổ chức xét tặng giải thưởng “Cúp Thăng Long”. Theo đó, giải thưởng được xét tặng cho doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn: Có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; có 3 năm liên tục (tính đến thời điểm xét khen thưởng) có điểm chấm đạt từ 80 điểm trở lên theo quy định của Quy chế này; doanh thu và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp liên tục tăng trưởng dương trong 3 năm (tính đến thời điểm xét khen thưởng).

Số lượng giải thưởng “Cúp Thăng Long” được xét tặng cho không quá 20 doanh nghiệp trong năm xét tặng. Thời gian tổ chức xét tặng giải thưởng là 3 năm một lần, tính từ khi tổ chức lễ trao tặng giải thưởng “Cúp Thăng Long” của lần trước đó.

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố) xây dựng hướng dẫn cụ thể việc tổ chức xét tặng giải thưởng “Cúp Thăng Long”.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16-6-2024, thay thế Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 7-10-2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội quy định việc xét tặng giải thưởng “Cúp Thăng Long”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.